Ako si výrobca postráži MRK u ZSDis?

Tému monitorovania a dodržiavania Maximálnej rezervovanej kapacity MRK sme spustili v súvislosti s listami ZSDis určených výrobcom, detaily v článku: Kontrola MRK – ďalší tlak na OZE. Následne sme zisťovali ako je to s dodržiavaním MRK na východnom a strednom Slovensku. Podrobnosti sme popísali tu: Ako s MRK v regióne VSD a SSE-D vyhodnocuje MRK už od roku 2014. Nakoľko ZSDis zatiaľ iba monitoruje prekročenie MRK výrobcami, … Continue reading Ako si výrobca postráži MRK u ZSDis?

SSE-D vyhodnocuje MRK už od roku 2014

Na konci minulého týždňa sme sa venovali vlne listov ZSDis ohľadom dodržiavania Maximálnej rezervovanej kapacity MRK v článku: Kontrola MRK – ďalší tlak na OZE. ZSDis oznámila výrobcom, že bude využívať to čo jej legislatíva dáva právo (a vlastne aj povinnosť) konať. Po prechodnom období monitorovania od 1. 7. 2017 spustí fakturáciu prekročenia MRK výrobcov. Obrátili sme sa s otázkami monitorovania a fakturácie prekročenia MRK na … Continue reading SSE-D vyhodnocuje MRK už od roku 2014

Ako s MRK v regióne VSD

Na konci minulého týždňa sme sa venovali vlne listov ZSDis ohľadom dodržiavania Maximálnej rezervovanej kapacity MRK v článku: Kontrola MRK – ďalší tlak na OZE. ZSDis oznámila výrobcom, že bude využívať to čo jej legislatíva dáva právo (a vlastne aj povinnosť) konať. Po prechodnom období monitorovania od 1. 7. 2017 spustí fakturáciu prekročenia MRK výrobcov. Ako je to však v regióne VSD a SSE-D?  Na … Continue reading Ako s MRK v regióne VSD

Inštalácia OZE: Ako presne na malý zdroj podľa § 4a – časť 1

Predchádzajúca časť tohto seriálu ukázala čo je malý zdroj v zákone o podpore OZE a jeho § 4a. Vysvetlili sme si, že i keď sa majiteľ musí vzdať doplatku, tak stále má právo na odpredaj prebytkov do “distribučky”. Tá má zákonnú povinnosť ich nielen zobrať, ale aj zaplatiť za ne cenu elektriny na straty – roky 2016 je to 33,852 €/MWh. Má to však jednu dôležitú podmienku – musí sa … Continue reading Inštalácia OZE: Ako presne na malý zdroj podľa § 4a – časť 1

Čo keď chce fotovoltiku podnikateľ (a nie len on)?

V súčasnej dobe sa rozbehla aktivita pri inštalovaní malých zdrojov energií na domácnosti. Je možné inštalovať zdroje tepla aj elektriny – program sa volá Zelená domácnostiam. Avšak je to program výlučne pre domácnosti. Čo teda môže inštalovať podnikateľ pre zníženie svojich platieb za elektrinu? Na to si odpovieme v tejto sérii článkov. Do značnej miery sa tento mini seriál dá použiť aj pre nepodnikateľov – domácnosti, ktoré nechcú … Continue reading Čo keď chce fotovoltiku podnikateľ (a nie len on)?

Ako v praxi pracujú veľkokapacitné vanad-redoxové batérie s 20 000 nabíjacími cyklami?

Obnoviteľné zdroje energie (najmä Slnko a vietor) sa stále viac podieľajú na výrobe elektriny. Avšak časovo premenlivý výkon týchto zdrojov a obmedzená možnosť ich regulácie kladú zvýšené nároky na riadenie prenosových a distribučných sústav. Tie musia neustále zlaďovať ponuku (výrobu) a dopyt (spotrebu) po elektrine. Práve výkonné akumulátory pre skladovanie elektriny majú v budúcnosti tento nedostatok vykompenzovať. Je pozitívne, že nielen v Nemecku a v Českej republike vznikajú veľkokapacitné akumulátory s využitím … Continue reading Ako v praxi pracujú veľkokapacitné vanad-redoxové batérie s 20 000 nabíjacími cyklami?

Smart Metering na Slovensku – začíname na ostro

Smart Metering je vlastne meranie, ktoré má pridané ďalšiu funkcionalitu – základnou je odosielanie dát do centrály na ďalšie spracovanie. Pokročilou funkcionalitou môže byť aj viacpásmová dynamická tarifikácia, ale aj také možnosti ako diaľkové vypnutie neplatiča. Samozrejme prvoradým cieľom Smart Meteringu je lepšia informovanosť, ktorá by mala viesť k efektívnejšiemu nakladaniu s energiou – šetreniu. Lebo ako hovorí “klasik” – bez merania sa nedá riadiť. … Continue reading Smart Metering na Slovensku – začíname na ostro

Distribučná sústava

Podľa Energetického zákona (č. 251/2012 Z.z. §2 odsek b, číslo 5) sa pod distribučnou sústavou vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na prevádzkovanie distribučnej sústavy; súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a … Continue reading Distribučná sústava

Krátky pohľad na elektrifikáciu ešte kratší pohľad do budúcnosti

Na stránke zatiaľ talianskych Slovenských elektrární a.s. je krátky pohľad na vznik tohto podniku: www.seas.sk. Tieto fakty rozšírim a pridám pohľad na možný vývoj. Prvá výroba elektriny na území budúceho Slovenska Prvá elektráreň na území Slovenska bola uvedená do prevádzky v roku 1884 v mlyne rodiny Ludwigovcov v Bratislave a v roku 1889 začala v Krompachoch pracovať prvá vodná elektráreň s výkonom 22kW. Rozvoj, zlučovanie a znárodnenie Po roku … Continue reading Krátky pohľad na elektrifikáciu ešte kratší pohľad do budúcnosti

Doplnok k metodike pripájania Malých zdrojov

Na stránke SAPI je nový článok s technicko-administratívnymi upresneniami a požiadavkou RDS pri pripájaní Malých zdrojov podľa §4a zákona č. 309/2009 Z.z. – www.sapi.sk/metodika-pripajania-maleho-zdroja-%C2%A74a-upresnenie/. Každému, kto rieši pripájanie takéhoto Malého zdroja odporúčam k prečítaniu. Continue reading Doplnok k metodike pripájania Malých zdrojov