Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2019

Rok 20019 sa nám rozbehol, priniesol množstvo zmien. RDS už posielajú zmluvy o prístupe, OKTE informovalo o potrebe informavať/neinformovať (viď iný článok) a prišiel čas napísať akú sú ceny a dôležité čísla na rok 2019. Cena elektriny na krytie strát ACESTR2019 = 40,4900 €/MWh – cena elektriny na straty– aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav bez nákladov na odchýlku (0019/2019/E). Táto hodnota je pre výrobcov elektriny z OZE a KVET najdôležitejšia, lebo na základ nej budú fakturovať v roku 2018 dodávky elektriny do RDS a pomocou tejto hodnoty si musia vypočítať výšku vlastného doplatku. V … Continue reading Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2019

Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2018

Blíži sa koniec roka a s ním kopa drobných zmien. Aj v energetike to nie je inak. Od 1. 1. 2018 budú platiť nové ceny pre jednotlivé zložky elektriny. Niektoé sa priamo vzťahujú na výrobcov OZE, iné sú s podporou OZE spojené. Tu je pár dôležitých cien. Cena elektriny na krytie strát a iné ACESTR2018 = 31,7723 €/MWh – cena elektriny na straty – aritmetický … Continue reading Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2018

Ceny elektriny na straty 2017 a ostatných taríf pre OZE

Nakoľko je čas na vypĺňanie návrhov zmlúv na krytie strát na ďalší rok (min. na SSE-D) tak sa vám bude určite hodiť údaj ceny elektriny na straty. Z webu ÚRSO som ho vydoloval a tu je. CE2017 = 26,9339 €/MWh – cena elektriny na straty – aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav. Možné nájsť v kapitolách “Ostatné hodnoty … Continue reading Ceny elektriny na straty 2017 a ostatných taríf pre OZE

Konferencia ERRA: regulátori o budúcnosti energetiky

V dňoch 17. a 18. októbra sa v Bratislave stretli zástupcovia energetických regulačných orgánov a energetici na 15. výročnej konferencii ERRA – Energy Regulators Regional Association (Asociácia regionálnych energetických regulátorov). Bolo to už 15. konferencia o investíciách a regulácii v energetike a vytvára platformu pre stretnutie veľkého počtu odborníkov z oblasti energetiky a poskytuje im komplexný prehľad o rýchlo sa vyvíjajúcom sektore energetiky. Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a pod … Continue reading Konferencia ERRA: regulátori o budúcnosti energetiky

Podpora pre OZE a KVET aj na rok 2017 – rozbor právnika

Právnická kancelária SEMANČÍN POLÁČEK na webe Energia.sk zverejnila podnetný článok o povinnostiach, ktoré je potreba splniť aby výrobca elektriny z OZE a KVET mohli mať podporu aj v roku 2017. Článok publikujeme so súhlasom autorov. Pavol Poláček: Sedem rád ako neprísť v roku 2017 o podporu Neprimerane prísny trest za nesplnenie oznamovacej povinnosti pripravil v roku 2015 o podporu viac než 1100 výrobcov. Táto udalosť rozpútala vášnivú … Continue reading Podpora pre OZE a KVET aj na rok 2017 – rozbor právnika

Čo keď chce fotovoltiku podnikateľ (a nie len on)?

V súčasnej dobe sa rozbehla aktivita pri inštalovaní malých zdrojov energií na domácnosti. Je možné inštalovať zdroje tepla aj elektriny – program sa volá Zelená domácnostiam. Avšak je to program výlučne pre domácnosti. Čo teda môže inštalovať podnikateľ pre zníženie svojich platieb za elektrinu? Na to si odpovieme v tejto sérii článkov. Do značnej miery sa tento mini seriál dá použiť aj pre nepodnikateľov – domácnosti, ktoré nechcú … Continue reading Čo keď chce fotovoltiku podnikateľ (a nie len on)?

TPS, TSS a cena elektriny na straty 2016

Pre výrobcov elektriny z OZE a VÚKV (KVET) informácia o Tarife za prevádzkovanie systému, Tarife za systémové služby a Cene elektriny na straty. Sú to údaje dostupné zo stránky ÚRSO, ale treba sa v tom ich množstve údajov prehrabať. Tak sú tu dané dokopy. ACESTR2016 = 33,8520 €/MWh – cena elektriny na straty – aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych … Continue reading TPS, TSS a cena elektriny na straty 2016

ELOSYS – semináre k energetike a OZE

Dnes okolo 10:00 som dostal pravidelný newsletter z Energia.sk a tam som si prečítal, že 13. 10. o 13:00 bude na elektrotechnickej výstave ELOSYS v rámci sprievodného programu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Mali mať pracovný seminár Regulácia cien v energetike – fámy, realita, budúcnosť. Témy seminára: Činnosť a postavenie ÚRSO Regulácia a jej budúcnosť Metodológia tvorby cien v elektroenergetike, plynárenstve a tepelnej energetike Ochrana spotrebiteľa Kontrolná … Continue reading ELOSYS – semináre k energetike a OZE

Regulačný úrad

Na Slovensku je reguláciou sieťových odvetví poverený Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe zákona o regulácii – č. 250/2012 Z.z. Tento zákon upravuje: a) reguláciu v sieťových odvetviach, b) postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“), c) povinnosti osôb, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť na základe povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo potvrdenia o registrácii (ďalej len „regulovaný subjekt“), d) pravidlá pre fungovanie vnútorného … Continue reading Regulačný úrad

Pohľad na vývoj cien elektriny z OZE a KVET

Od 1. 7.  2014 je platná novela vyhlášky ÚRSO č. 221/2013, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. Tá mení ceny elektriny jednotlivých podporovaných technológií OZE a KVET od 1. 1. 2015. ÚRSO sa našťastie vzdalo systému úpravy uprostred roku, tak ako to praktizovala v niektorých minulých rokoch. U časti podporovaných technológií išlo o pokles cien, u inej cena zostala zachovaná. Metodika ako sa k týmto … Continue reading Pohľad na vývoj cien elektriny z OZE a KVET