Aké sú spôsoby inštalácie fotovoltiky (aj iných OZE) – súhrn

V tomto text je súhrn možností ako legálne zrealizovať zdroj obnoviteľnej energie. Nie je zameraný výlučne na fotovoltiku, i keď prevažne bude použitý pre ňu. Pravidlá pre všetky druhy Obnoviteľný zdroj energie je možné stavať bez “štúdie dopadov na životné prostredie” (v skratke EIA) do 5 MW výkony. Výnimkou je veterná turbína, ktorá nemá spodný limit a každá veterná turbína potrebuje dokonca “plnú EIA” a … Continue reading Aké sú spôsoby inštalácie fotovoltiky (aj iných OZE) – súhrn

Zjednodušený proces realizácie FV Lokálneho zdroja

Možnosti realizácie LZ Lokálny zdroj (ďalej LZ) je fotovoltická realizácie zdroja prednostne na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu. Nevylučuje sa predaj prebytkov. Je realizovaný podľa Zákona o podpore OZE a jeho § 4b. Môže byť pre hocijakého majiteľa – zväčša firma (či iný subjekt: školy, samospráva, …), ale LZ môže riešiť aj väčšia domácnosť, ktorá má veľa plochy a MRK väčšie ako 10 kW. Je obmedzený … Continue reading Zjednodušený proces realizácie FV Lokálneho zdroja

Prečo a kedy musí výrobca platiť TPS a TSS

(a čo to vlastne je TPS a TSS) TPS a TSS dve skratky, ktoré mátajú menších výrobcov a stoja ich nemalé prostriedky. Čo to vlastne, za čo sa to platí a prečo sa to platí. Krátka verzia Platbu určuje Vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z.z. kde v paragrafe 12, odsek 7 rieši povinnosť platiť TPS a v paragrafe 23, odsek 7 určuje povinnosť platiť TSS. V … Continue reading Prečo a kedy musí výrobca platiť TPS a TSS

Lokálne zdroje oficiálne možné realizovať

Ministerstvo hospodárstva SR má podľa energetického zákona podľa § 3 ods. 1 písm. c) zverejniť inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a ktoré je možné pripojiť do sústavy v roku 2019 v termíne do 28. 2. Dnes nastal ten deň keď sú čísla oficiálne vonku. Koľko bude možné inštalovať Lokálnych zdrojov v roku 2019 MH SR … Continue reading Lokálne zdroje oficiálne možné realizovať

Pozvánka na raňajky SAPI – Novela zákona č. 309/2018 pre výrobcov a investorov v OZE

Menom SAPI vás zveme na ďalšiu akciu, ktorá umožní zorientovať v dianí okolo OZE. Biznis raňajky pre členov a priaznivcov SAPI Dovoľujeme si Vás pozvať na Biznis raňajky pre členov a priaznivcov SAPI, ktorých hlavnou témou budú praktické rady pre prevádzkovateľov OZE, vyplývajúce zo zákona č. 309/2018. Ako iste viete, zákon o podpore OZE prešiel rozsiahlou novelizáciou. Nie je jednoduché sa pre výrobcov a potenciálnych investorov … Continue reading Pozvánka na raňajky SAPI – Novela zákona č. 309/2018 pre výrobcov a investorov v OZE

Posledné tohtoročné FV kolo v Zeleneje domácnostiam uzavreté, aké sú iné možnosti podpory?

SIEA a jej projekt Zelená domácnostiam je v podstate jediný veľký spôsob ak zrealizovať obnoviteľný zdroj s podporou. Pre podnikateľov však nie je. Na to sú iné spôsoby (tiež v réžii SIEA) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia V 22. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 584 poukážok “V 22. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 584 domácností v mimobratislavských regiónoch. Medzi vydanými poukážkami … Continue reading Posledné tohtoročné FV kolo v Zeleneje domácnostiam uzavreté, aké sú iné možnosti podpory?

Jedna z podôb aukcie na OZE – menej ako 30 €/MWh v Saudskej Arábii

Jedna z krajín, ktoré sa rozhodli neplytvať svojim vlastným bohatstvom – ropou –  a pre svoju energetickú spotrebu využiť iný prebytočný zdroj – Slnko –  je Saudská Arábia. V minulých rokoch vyhlásili viaceré aukcie na inštaláciu elektrární z OZE. Na prelome roka zverejnili zoznam úspešných v aukcii. Elektrina zo Slnka s cenou pod 30 $/MWh Saudsko Arabský úrad pre rozvoj OZE (Renewable Energy Project Development Office (REPDO)) zverejnil, … Continue reading Jedna z podôb aukcie na OZE – menej ako 30 €/MWh v Saudskej Arábii

Koľko bude asi stáť prechod na nízko uhlíkovú energetiku

Okrem technických otázok pri hľadaní možností prechodu na nízko uhlíkovú energetiku je nevyhnutné zhodnotiť aj ekonomickú stránku takéhoto prechodu. V tomto článku sa budem zaoberať otázkami spojenými priamo s energetikov a zanedbám otázku tzv. externalít. Externality a zhodnotenie ich dôsledkov je samozrejme dôležité. Napr. je určite dôležité aby celý reťazec OZE bol skutočne „obnoviteľný“ a „zelený“. Tzn. aby sa len použitím OZE neprenieslo zaťaženie prírody z mieste produkcie energie do … Continue reading Koľko bude asi stáť prechod na nízko uhlíkovú energetiku

Najväčšia fotovoltická udalosť roka na Slovensku – seminár SAPI

Seminár SAPI otvorí horúce témy slovenskej zelenej energetiky Fotovoltika a obnoviteľné zdroje zažívajú obrovský rozmach, ktorý veľkou mierou podporuje aj Európska únia. Na Slovensku je ale stále priestor na zvýšenie podielu OZE v energetickom mixe. Čoraz viac sa hovorí aj o zmene legislatívy, pričom už v súčasnosti existuje niekoľko návrhov, ktoré by mohli zelenej energii na Slovensku pomôcť. Existuje u nás jednotná stratégia OZE? Aj … Continue reading Najväčšia fotovoltická udalosť roka na Slovensku – seminár SAPI