Energia v súvislostiach

Energia nemôže byť riešená a, posudzované a používaná bez vzťahu k ostatných prvkom života. Energia je používaná na zmeny alebo udržanie súčasného stavu. Energia produkuje iné druhy “energií” – peniaze a moc. Preto sa cez túto časť budeme venovať témam, ktoré nie sú priamo o energiách, ale sú s nimi úzko spojené.

Iné súvislosti vo vzťahu k energiám:

Energia a Slovensko:

Slovenská energetická legislatíva

Energia a svet: