Prečo sa na “nepodnikanie” v energetike nevzťahuje zákon č. 309/2009

V ďalšom pokračovaní pojednania o tom ako si zriadiť vlastnú výrobu elektriny s čo najmenšou byrokraciou sa pokúsim pozrieť prečo obnoviteľný zdroj ako nepodnikanie v elektroenergetike nespadá pod oblasť zákona o podpore OZE a KVET (č. 309/2009 Z.z.)

Na začiatok malé upozornenie (vyvlečenie sa zo zodpovednosti:-) EnergiaWeb a ani ja ako osoba nemôžme poskytovať právne rady. I táto druhá časť je “len” o mojom odbornom názore na vec, a vy si musíte na základe vášho uváženia prijať vaše rozhodnutie.

Tu si treba uvedomiť samotnú podstatu nášho legislatívneho prostredia: ja, vy ale ani napr. úrad nemá právo vysvetľovať zákon, každý ho môžme implementovať podľa svojho pochopenia. Ak vysvetlenie akejkoľvek strany, inej nevyhovuje alebo nejako ovplyvňuje, tak vec môže vyriešiť iba súd, len ten má právo jednoznačne určiť “správne” vysvetlenie zákona.

A teraz k odbornej podstate

Podľa mňa pri poriadnom čítaní zákona 251/2012 by museli (úrad, RDS a iní) vidieť, že zákon má viac paragrafov a kategórií zdrojov, viď EnergiaWeb.sk/2014/08/23/pojednanie-o-tom-ako-si-zriadit-vlastnu-vyrobu-elektriny-s-co-najmensou-byrokraciou/:

  • malý zdroj do 10 kW – podnikanie,
  • normálny zdroj (nad 10 kW) – podnikanie,
  • malý zdroj do 10 kW – nepodnikanie podľa § 4 odsek 4,
  • normálny zdroj nad 10 kW ako nepodnikanie podľa § 4 odsek 2. S omedzením výstavby podľa § 12 (do 100 kW FV a do 1 MW ostatné zdroje) …

Práve na poslednú kategóriu sa podľa môjho názoru ani celý zákon č. 309/2009 Z.z. nevzťahuje, nakoľko:

1. majiteľ nie je podnikateľ v energetike – viď minulý diel,

2. zákon č. 309/2000 Z.z. podľa § 2 “Základné pojmy” odsek (1) písmeno c) stanovuje, že “výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie výrobca elektriny,2) ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie,“. A práve poznámka 2) je dôležitá, nakoľko odkazuje na “2) § 3 písm. b) prvý bod zákona č. 251/2012 Z. z.” Tento odkaz znie: “1. výrobcom elektriny osoba, ktorá má oprávnenie na výrobu elektriny podľa tohto zákona,” a sme opäť u uplatnenia § 4 odsek 2. Tento zdroj NIE JE PODNIKANIE V ENERGETIKE. A teda nie je výrobca podľa energetického zákona.

Nutnosť pripojenia do DS

Tu sa pustím na trochu “tenší ľad” vysvetlenia. Tu už nejde len o vysvetlenie zákonov, ale aj vysvetľovanie technických podmienok pripojenia. Tie sú čiastočne regulované zákonom, ale je to vyhlásenie komerčnej spoločnosti (i keď spoluvlastnenej štátom). A teda ide o “dobrovoľnú” dohodu medzi dvoma stranami.

Technické podmienky jednotlivých RDS určujú rôzne podmienky na pripojenie, používajú rôzne odporúčané modely pripojenia. Ale nakoľko takýto zdroj sa pripája do elektrickej sústavy domu a kedže je to zdroj “výlučne na vlastnú spotrebu” tak do DS (a teda aj RDS) prakticky žiaden výkon nepôjde. Pokiaľ bude plniť podmienky o zabezpečení beznapäťového stavu DS a minimálnom ovplyvňovaní DS, tak by nemali maž dôvod odporovať. A formálne takáto výrobňa nepotrebuje pripojenie do DS. Je pripojená do ES (elektrickej sústavy) domu. Čo sa týka odchýlky: tu vlastne táto výrobňa iba mení charakter odchýlky odberateľa, ktorý si za prevzatie zodpovednosti odchýlky platí v svojom pripojení. Samozrejme si viem predstaviť, že akákoľvek DS bude trvať na svojom vysvetlení s poukazovaním na povinnosť zabezpečiť svoju bezpečnú prevádzku.

Nakoľko zdroj nepožaduje podporu (podľa 309/2009) a súčasne nie je podnikanie, tým pádom výrobňa nemusí žiadať o pripojenie a ani o rezervovanú kapacitu. To že im majiteľ výrobne oznámi nový zdroj je jeho dobrá vôľa. Čo však musí urobiť – oznámiť na úrad (251/2012 § 4 odsek 5). Toto oznámene odporúčam dať cez podateľňu úradu a nechať si potvrdiť jeho kópiu.

Takto potvrdené oznámenie môžte poslať na DS s o sprievodným listom, kde im napíať niečo v tomto zmysle:

“Vážená DS (vymeniť za vašu distribučnú sústavu),

týmto vám oznamujem, že v objekte …. bol pripojený zdroj OZE, ktorý nie je podnikaním v elektroenergetike podľa zákona č. 251/2014 § 4, odsek 2. Jeho výroba je výlučne na vlastnú spotrebu objektu. Splnenie povinnosti podľa energetického zákona (§ 4 odsek 5) vám zasielam v kópii.

Toto oznámenie vám zasielam ako prejav mojej dobrej vôle, aby ste vedeli že na časti vášho vymedzeného územia máte takýto zdroj a neočakávam od vás žiadnu reakciu, nakoľko zákony nič také nevyžadujú.

Váš…”

V ďalšom pokračovaní sa už asi dostaneme k tomu čo s OKTE.

Upozornenie na záver: Uvedené pojednanie je iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.