Energetika v zákonoch a legislatíve

Stránka o zákonoch, vyhláškach a iných predpisoch v súvislosti s energetikou.

Alternatívna a OZE energetika

Legislatívne rámce OZE – články o legislatíve

Podpora OZE

Čo je to podpora OZE

Finančná podpora

Prevádzková/Inštalačná podpora

Povinný výkup elektriny

Doplatok

Prevzatie zodpovednosti za odchýlku

Spotrebná daň z elektriny

Iné formy

Prednostné pripojenie

Prevzatie zodpovednosti za odchýlku

Iné spôsoby podpory

Zelená domácnostiam

Všeobecná podpora, bez rozdielu kategórií

Podpora pre domácnosti – fyzické osoby nepodnikateľov

Podpora pre firmy – podnikateľov

Klasická (fosílna) energetika