Výroba výlučne na vlastnú spotrebu – temnejšia strana

V predchádzajúcom článku som písal o to čo je “Výroba výlučne na vlastnú spotrebu” a ako môže “distribučná” zistiť, že sa “nevyrába len na vlastnú spotrebu”. V tomto pokračovaní sa pozriem na nenápadné ale hlboké a “zlé” dôsledky energetického zákona, ktoré sa vzťahujú na každého. A to i na tých čo nemajú “fotovoltiku”. Prečo je energetický zákon v samej podstate nebezpečný Za neoznámenie začatia, ukončenia … Continue reading Výroba výlučne na vlastnú spotrebu – temnejšia strana

Výroba výlučne na vlastnú spotrebu

Energetický zákon definuje výrobu elektriny ako podnikanie a iba vymedzené činnosti ponechal ako nepodnikanie. Prvá a najdôležitejšia je “výroba výlučne na vlastnú spotrebu”. Ďalšie sú malý zdroj do 11 kW a aktívny odberateľ do 1 MW. Tento článok sa však bude venovať iba “výrobe výlučne na vlastnú spotrebu”. Ako si vyrobiť elektrinu a nemusieť riešiť kopu byrokracie V prvom rade si treba uvedomiť moc, ktorú … Continue reading Výroba výlučne na vlastnú spotrebu

Najdôležitejšia zmena energetického zákona

Od soboty 1. 10. 2022 začala platiť novela energetického zákona č. 251/2012. Táto priniesla niekoľko zmien, a niektoré z nich sú tak zásadné, že zmenia postupne našu energetiku. Dôležité je, že sú to našťastie pozitívne zmeny pre bežných ľudí. Energetika dostala šancu na zásadnú decentralizáciu Novela energetického zákona s číslom 256/2022 prináša do tohto zákona obrovské zmeny, ktoré nie sú ešte dnes veľmi viditeľné. Ich … Continue reading Najdôležitejšia zmena energetického zákona

Vzťah práva EÚ a slovenského práva

Popri príprave podkladov na jeden projekt som narazil na potrebu ujasniť si vzťah”zákonov EU” a našej legislatívy. Vedel som, že EU má “nejaké smernice a nariadenia” a že niektoré sa uplatňujú priamo, bez toho aby sa nimi zaoberal náš parlament a niektoré musí parlament preniesť do našich zákonov. Ale “čo je čo” som nevedel. Len som vnímal, že európske právo je nejako nadradené našim zákonom … Continue reading Vzťah práva EÚ a slovenského práva

Energetický zákon sa novelizuje, ale nie tak ako odborníci čakali

Komunita energetikov, najmä tých alternatívnych a obnoviteľných, už nejaký čas čaká na novely dvoch zákonov – energetického (251/2012) a o podpore OZE (309/2009). MH SR malo novelizáciu oboch naplánované v pláne legislatívnych úloh vlády na tento rok. Po prípravnej fáze a následnom dlhom tichu, sa objavila novela 251/2012 v MPK. Kto však čakal veľkú (potrebnú a zásadnú) novelu bol sklamaný. Čo teda MH SR navrhuje … Continue reading Energetický zákon sa novelizuje, ale nie tak ako odborníci čakali

Pozor sú to príbuzné odseky zákona s veľmi odlišným obsahom – dvakrát nepodnikane pri výrobe elektriny

Podľa energetického zákona je akákoľvek výroba elektriny podnikanie, ktoré má iba dve výnimky. a) výroba výlučne pre vlastnú spotrebu, b) výroba v malom zdroji na domácnosti. Obe sú definované v § 4 energetického zákona, ale majú zásadne odlišný význam (aj) s ekonomickými dôsledkami. Tu si popíšeme technický rozdiel, tak aby vás to nestálo zbytočne niečo na poplatkoch a pokutách. Nepodnikanie pri výrobe elektriny v OZE – … Continue reading Pozor sú to príbuzné odseky zákona s veľmi odlišným obsahom – dvakrát nepodnikane pri výrobe elektriny

G-komponent: Hlbšie k rozdielu medzi pripojením a prístupom

Otázka G-komponetu je tu s nami od leta 2013. Blíži sa leto 2017, to znamená, že štyri roky sa nevieme v tomto štáte vysporiadať s, v podstate jednoduchou, otázkou pojmov. Vyhláška ÚRSO (č. 221/2013) zaviedla všetkým výrobcom elektriny povinnosť platiť  za prístup. Ako sa ukázalo po troch rokov na Ústavnom súde, tak takáto paušálna povinnosť bola stanovená protiústavne. ÚRSO svoje vyhlášky zmenili a za prístup majú … Continue reading G-komponent: Hlbšie k rozdielu medzi pripojením a prístupom

Pripomienky k neústavnému návrhu novely vyhlášky ÚRSO

Ako sme vás informovali, tak energetiku čaká komplexná zmena legislatívy. Väčšina plánov sa týka Ministerstva hospodárstva a budúceho roku. Začíname však novelo vyhlášky ÚRSO, ktorá je na pripomienkovaní do 30. 11. 2016. Aby sme začali hneď zostra, tak tento návrh je protiústavný. Je ho možné pripomienkovať na portáli legislatívnych návrhov. Ja ako verejnosť ho môžem pripomienkovať len ako obyčajné, avšak všetky pripomienky sú závažné. Hneď … Continue reading Pripomienky k neústavnému návrhu novely vyhlášky ÚRSO

Energetiku čaká komplexná zmena legislatívy

Situácia v stave energetickej legislatívy je kritická. Zákony aj vyhlášky majú viaceré nedostatky. O niekoľkých už Ústavný súd SR rozhodol, o ďalších ešte len bude. Vláda aj úrad (ÚRSO) si naplánovali novely zásadných zákonov a predpisov. Prebiehajúca novelizácia Na portálu legislatívnych návrhov je možné pripomienkovať vyhlášku regulačného úradu k fungovaniu trhu s elektrinou (úplne presne: LP/2016/991 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení … Continue reading Energetiku čaká komplexná zmena legislatívy

Štát sa pripravuje na zmeny v energetike – v OZE, elektromobilite, ale aj v klasickej energetike

Na pôde Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR sa včera uskutočnilo 1. zasadanie Komisie pre energetiku. Komisia slúži poslancom ako poradný orgán v oblasti energetiky. Členmi komisie sú zástupcovia priemyslu, zväzov a asociácií, akademickej pôdy, odbornej verejnosti a samozrejme poslanci NR SR. Jej účelom je dať poslancom možnosť počuť v “komprimovanej” forme názory väčšiny zainteresovaných odborníkov, tak aby pred rozhodovaním o legislatíve, videli aj názory odbornej verejnosti. … Continue reading Štát sa pripravuje na zmeny v energetike – v OZE, elektromobilite, ale aj v klasickej energetike