Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2019

Rok 20019 sa nám rozbehol, priniesol množstvo zmien. RDS už posielajú zmluvy o prístupe, OKTE informovalo o potrebe informavať/neinformovať (viď iný článok) a prišiel čas napísať akú sú ceny a dôležité čísla na rok 2019. Cena elektriny na krytie strát ACESTR2019 = 40,4900 €/MWh – cena elektriny na straty– aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav bez nákladov na odchýlku (0019/2019/E). Táto hodnota je pre výrobcov elektriny z OZE a KVET najdôležitejšia, lebo na základ nej budú fakturovať v roku 2018 dodávky elektriny do RDS a pomocou tejto hodnoty si musia vypočítať výšku vlastného doplatku. V … Continue reading Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2019

Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2018

Blíži sa koniec roka a s ním kopa drobných zmien. Aj v energetike to nie je inak. Od 1. 1. 2018 budú platiť nové ceny pre jednotlivé zložky elektriny. Niektoé sa priamo vzťahujú na výrobcov OZE, iné sú s podporou OZE spojené. Tu je pár dôležitých cien. Cena elektriny na krytie strát a iné ACESTR2018 = 31,7723 €/MWh – cena elektriny na straty – aritmetický … Continue reading Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2018

Budúcnosť fotovoltiky podľa (českej) Solární asosciace

28. 4. 2016 sa v Prahe konala konferencia SOLÁRNÍ ENERGIE A AKUMULACE V ČR 2016. Usporiadala ju česká Solární asosciace za spolupráce spoločnosti Semkon a EnergiaWeb.sk bol pri tom – boli sme mediálnym partnerom konferencia. Teraz vám prinášame reportáž z akcie. Minulosť a budúcnosť – v oboch je neistota Konferencia mala veľmi silné zastúpenie aj na strane rečníkov, tak aj na strane publika. Medzi prednášajúcimi boli predstavitelia štátu … Continue reading Budúcnosť fotovoltiky podľa (českej) Solární asosciace

100 % OZE diel 7: A čo “staré OZE”?

V parlamente sa rokuje o programovom vyhlásení vlády (PVV), celé znenie je tu: www.nrsr.sk tlač 45. V zjednodušenom poňatí je pre OZE a “novú” energetiku toto programové vyhlásenie dobré. Veď sa jasne vymedzuje aby som citoval: “V rámci zdrojovej základne je to optimálne využívanie domácich zdrojov energie a nízkouhlíkových technológií, ako sú obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia.” – strana 11 v hospodárskej politike. Takže by sme (tí … Continue reading 100 % OZE diel 7: A čo “staré OZE”?

100 % OZE; časť 4 – bioplyn a vodná energia + batérie

Po úvodných číslach (prvý a druhý diel) sme v tretej časti seriálu rozoberali možnosti vyrobiť všetku elektrinu na Slovensku z vetra alebo Slnka. Tu sme skonštatovali, že potrebná plocha je tak malá, že by výrobu bolo možné realizovať. Tiež sme ale zistili, že sú tu aj iné aspekty ako len plocha zdrojov. Kým sa dostaneme k týmto pohľadom, pozrime sa ako na tom stojí generácia … Continue reading 100 % OZE; časť 4 – bioplyn a vodná energia + batérie

Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 3 – analýza výsledkov)

V predchádzajúcich dvoch častiach som rozoberal podklady, Výpočty a prvé závery k úvahe o možnosti vyrábať celoslovenskú spotrebu elektriny z OZE. Ako bolo v závere druhej časti skonštatované – technicky na to na Slovensku priestor je prakticky pre všetky uvažované druhy OZE. Ale tiež jeden z dôležitých záverov je, že ani jeden z OZE nie je reálne schopný samostatne pokryť všetku potrebnú výrobu elektriny. V tejto časti sa … Continue reading Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 3 – analýza výsledkov)

Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 2 – batérie a čísla)

Vo včerajšom úvode som popísal základné vstupy do úvahy o možnosti žiť na 100 % z OZE na úrovni jedného štátu – Slovenska. Ako OZE sú do úvahy zahrnuté vietor, Slnko, bioplyn a voda. Zo samotnej podstaty OZE, ale aj elektriny ako takej – vyrovnávanie okamžitej výroby a spotreby – sa musí súčasťou riešenia stať aj zariadenie na ukladanie energie – batérie. V tejto časti … Continue reading Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 2 – batérie a čísla)

Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 1 – úvod)

Keď som písal článoček o “veternej beštii“, tak sa mi vrátila myšlienka skúsiť vypočítať, akú plochu by zabrali jednotlivé OZE pre to aby každá samostatne vedela vyprodukovať celoročnú spotrebu elektriny na Slovensku. Tak trošku sa snažím dať do súvislosti slovenskú energetickú politiku so svetovým posunom k OZE. Príspevok k energetickej politike a energetickým mýtom Slovensko má bežnú celoročnú spotrebu elektriny na úrovni 28,5 TWh, čo … Continue reading Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 1 – úvod)

ELOSYS – semináre k energetike a OZE

Dnes okolo 10:00 som dostal pravidelný newsletter z Energia.sk a tam som si prečítal, že 13. 10. o 13:00 bude na elektrotechnickej výstave ELOSYS v rámci sprievodného programu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Mali mať pracovný seminár Regulácia cien v energetike – fámy, realita, budúcnosť. Témy seminára: Činnosť a postavenie ÚRSO Regulácia a jej budúcnosť Metodológia tvorby cien v elektroenergetike, plynárenstve a tepelnej energetike Ochrana spotrebiteľa Kontrolná … Continue reading ELOSYS – semináre k energetike a OZE

Organizátor trhu s elektrinou

Podľa energetického zákona je (zákon č. 251/2012, § 15) je vlastne každý kto má elektrinu alebo plyn účastníkom trhu (s elektrinou alebo plynom). Podľa presnej definície: Účastníkom trhu s elektrinou je: a) výrobca elektriny, b) prevádzkovateľ prenosovej sústavy, c) prevádzkovateľ distribučnej sústavy, d) dodávateľ elektriny, e) odberateľ elektriny, f) organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Účastníkom trhu s plynom je: a) výrobca plynu, b) prevádzkovateľ prepravnej … Continue reading Organizátor trhu s elektrinou