ÚRSO a metódy stalinských čistiek

Digitalizácia štátne správy má občanom pomôcť, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ju ale pochopil po svojom – ako nástroj na šikanovanie a proaktívne hľadanie chýb z “dávnej” minulosti, za ktoré spätne môže potrestať. Vykonanie “spravodlivosti” zoznamom “hriešnikov” ÚRSO niekedy v priebehu prvej poloviny marca na svojej stránke zverejnil “Zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia na výrobu elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu podľa § 3 ods. … Continue reading ÚRSO a metódy stalinských čistiek

Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2019

Rok 20019 sa nám rozbehol, priniesol množstvo zmien. RDS už posielajú zmluvy o prístupe, OKTE informovalo o potrebe informavať/neinformovať (viď iný článok) a prišiel čas napísať akú sú ceny a dôležité čísla na rok 2019. Cena elektriny na krytie strát ACESTR2019 = 40,4900 €/MWh – cena elektriny na straty– aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav bez nákladov na odchýlku (0019/2019/E). Táto hodnota je pre výrobcov elektriny z OZE a KVET najdôležitejšia, lebo na základ nej budú fakturovať v roku 2018 dodávky elektriny do RDS a pomocou tejto hodnoty si musia vypočítať výšku vlastného doplatku. V … Continue reading Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2019

Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2018

Blíži sa koniec roka a s ním kopa drobných zmien. Aj v energetike to nie je inak. Od 1. 1. 2018 budú platiť nové ceny pre jednotlivé zložky elektriny. Niektoé sa priamo vzťahujú na výrobcov OZE, iné sú s podporou OZE spojené. Tu je pár dôležitých cien. Cena elektriny na krytie strát a iné ACESTR2018 = 31,7723 €/MWh – cena elektriny na straty – aritmetický … Continue reading Cena elektriny na straty pre OZE na rok 2018

Pozor: Posledné dva týždne na splnenie povinností pre podporu v 2018

Rok 2015 bol pre výrobcov elektriny z OZE a KVET náročný. Regionálne distribučky prvýkrát uplatnili (hlúpe) ustanovenie zákona, že o podporu na ďalší rok treba žiadať. V tom roku prišlo o podporu cez 1 100 výrobcov a celkovo prišli asi o 60 mil. €. Táto udalosť pútala dosť veľa pozornosti. SAPI a aj tu sme o tom dosť písali. Dve najdôležitejšie povinnosti pre OZE a … Continue reading Pozor: Posledné dva týždne na splnenie povinností pre podporu v 2018

SAPI: Otvorený list za férového regulátora

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) iniciuje “Otvorený list” – memorandum modernej energetiky. Je to výzva politikom aby súčasné pohnuté časy v energetike chápali ako hlbší systémový problém, ktorý ale má riešenie. Otvorený list za férového regulátora Výzvu prinášame so svolením SAPI v plnom znení: Vážení členovia SAPI, odborníci, podnikatelia v oblasti energetiky a majitelia elektrární, s odvolaním Jozefa Holjenčíka z postu predsedu ÚRSO … Continue reading SAPI: Otvorený list za férového regulátora

Výrobcovia elektriny a MDS vs. nová vyhláška ÚRSO

Vyhláška o cenovej regulácii v elektroenergetike je už viac ako týždeň v zbierke zákonov. O jej zverejnení sme vás informovali v článku Cenová výhláška je „vonku“. V tomto týždni ju dokonca v zbierke nasledovala aj vyhláška o regulácii vodného “sieťovania” (alebo na mojich obľúbených Zákonoch pre ľudí). Vyhláška o vode bol aj prvý legislatívny počin nového (zastupujúceho) predsedu úradu p. Miroslava Čelinského. Bohužiaľ cenová “vyhláška o vode” … Continue reading Výrobcovia elektriny a MDS vs. nová vyhláška ÚRSO

Cenová výhláška je “vonku”

Ako pán premiér skonštatoval, tak “nezávislý” regulačný úrad urobil – vyhláška o regulácii cien v elektrooenergetike je “vonku” – v zbierke zákonov. Pokračuje tak ďalším dejstvom prvá koaličná kríza tohto spojenectva. Vyhláška zverejnená – čo je v nej a čo ďalej Vyhláška je od včera v zbierke zákonov: slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/18/. Je účinnosť je od 10. 2. 2017, tak ako stanovuje jej posledný paragraf: § 48 Účinnosť: Táto vyhláška … Continue reading Cenová výhláška je “vonku”

Holjenčíkové dlhy – nástupca to nebude mať ľahké

“Malá” energetická kríza sa dostala do ďalšieho dejstva. Ešte pred mesiacom si málokto vedel predstaviť, že pán energií medzi Tatrami a Dunajom už za chvíľu nebude neotrasiteľný a neohroziteľný. No časy sa menia a dúfajme, že aspoň niečo k dobrému. Na týchto stránkach som viacej krát upozorňoval na prehrešky úradu na čele s p. Holjenčíkom. No odstúpenie predsedu je iba malý krôčik k vyčisteniu energetiky. Článok … Continue reading Holjenčíkové dlhy – nástupca to nebude mať ľahké

Riešenia energetickej chudoby sa posunulo – vlastne nikam

Súčasťou “výnimočných” slovných spojení sa v energetike stala aj energetická chudoba. Už od roku 2012 je súčasťou legislatívy potreba jej riešenia. ÚRSO má v zákone o regulácii (250/2012) povinnosť vypracovať koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. No a v (takmer) v súlade s týmto ustanovením zákona predložilo do pripomienkového konania nový návrh koncepcie. Pripomienkovanie skončilo včera (3. 1. 2017). Pozrime sa ako sa podarilo … Continue reading Riešenia energetickej chudoby sa posunulo – vlastne nikam

Jedna bitka vyhraná – vojna ešte nie: pripomienkovanie novely vyhlášky ÚRSO

ÚRSO na začiatku minulého mesiaca zverejnilo na pripomienkovanie novelu svojej vyhlášky o fungovaní trhu. Pripomienky bolo možné zaslať do 30. 11. 2016. O procese sme vás informovali – tu. V závere termínu na pripomienky sme aj zverejnili výzvu na podporu pripomienky verejnosti. Poďakovanie za podporu V prvom rade chcem všetkým čo moje verejné pripomienky podporili veľmi pekne poďakovať. Taktiež aj tým čo túto výzvu podporili … Continue reading Jedna bitka vyhraná – vojna ešte nie: pripomienkovanie novely vyhlášky ÚRSO