Sme toho svedkami aj tvorcami – digitalizácia životov aj procesov

Od stredy (24. 5.) do piatku (26. 5.) prebiehala v Poprade konferencia Metro Online 2017.  Pôvodne (v minulých ročníkoch) išlo o telekomunikačnú konferenciu alternatívnych telekomunikačných operátorov. Tento rok však rozšírili počet dní na 3 a pridali nové témy: Smart Cities & Virtual Reality a Zero touch networking. A streda bola v znamení Smart City – slušne nadviazala na Jarnú ITAPU z predchádzajúceho dňa. Konferencia ako už tradične … Continue reading Sme toho svedkami aj tvorcami – digitalizácia životov aj procesov

Riešenia energetickej chudoby sa posunulo – vlastne nikam

Súčasťou “výnimočných” slovných spojení sa v energetike stala aj energetická chudoba. Už od roku 2012 je súčasťou legislatívy potreba jej riešenia. ÚRSO má v zákone o regulácii (250/2012) povinnosť vypracovať koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby. No a v (takmer) v súlade s týmto ustanovením zákona predložilo do pripomienkového konania nový návrh koncepcie. Pripomienkovanie skončilo včera (3. 1. 2017). Pozrime sa ako sa podarilo … Continue reading Riešenia energetickej chudoby sa posunulo – vlastne nikam

Rozprávanie o elektrine – základné pojmy

Dnešným článkom sa pokúsim o elektrine rozprávať bežným, neodborným jazykom, tak aby čítanie o elektrine a vzťahoch v zákonoch bolo zaujímavé a pochopiteľné aj pre tých čo nemajú radi zákony a odborné pojmy. Zákony a jeho jednotlivé časti nebudem citovať. Len pri jednotlivých popisovaných pojmoch do zátvorky uvediem, ak sa bude dať paragraf a odsek zákona (napr. §4.1 znamená § 4 odsek 1). Kto bude … Continue reading Rozprávanie o elektrine – základné pojmy

Zmeny v komunikácii výrobcov ako právnických osôb

Elektronizácia štátnej správy sa jednoznačne dotýka aj občanov a firmy. I keď to tak zatiaľ nevyzerá, tak už týždeň prebieha proces jednej z najväčších komunikačných zmien – zatiaľ povinne pre všetky právnické osoby. Zriadenie povinnej elektronickej komunikácie už beží – málo kto o tom vie Projekt Slovensko.sk ako centrálneho bodu komunikácie so štátom už za sebou má kopu (premrhaného) času a peňazí. Od 1. 8. 2016 … Continue reading Zmeny v komunikácii výrobcov ako právnických osôb

Inštalácia OZE: Malý zdroj podľa zákona č. 309/2009

Predchádzajúca časť tohto seriálu nás uviedla do vysvetlenia pojmu “malý zdroj” a ukázala, že bez využitia ustanovení zákona o podpore OZE táto časť energetického zákona nemá zmysel. Tu teda pôjdeme do hĺbky “tristodeviatky”  a pozrieme sa ako efektívne tento zákon využiť. K ostatným častiam seriálu sa dostanete cez tento rozcestník. V tomto dieli sa budem venovať okolnostiam inštalácie malého zdroja na domácnosti za vlastné peniaze. Teda … Continue reading Inštalácia OZE: Malý zdroj podľa zákona č. 309/2009

OZE: aký je rozdiel medzi zemiakmi a elektrinou

Prvá časť seriálu s otvoreným koncom sa venovala vysvetleniu čo je podnikanie v energetike a najmä, že vyrobiť si elektrinu nemusí vôbec znamenať podnikanie. Dokonca väčšina ľudí a subjektov čo vyrába elektrinu nebudú podnikatelia v elektroenergetike – vyrábajú si len pre vlastnú spotrebu. Celá séria sa bude venovať téme “ako si môže vyrobiť elektrinu (v podstate) člen akejkoľvek skupiny – podnikateľ(ka), majiteľ(ka) domu alebo bytu, … Continue reading OZE: aký je rozdiel medzi zemiakmi a elektrinou

Ostrov, hybrid a distribučky II

Postoje RDS k ostrovným a hybridným zdrojom sa rôznia. Samotný pojem ostrovná prevádzka je celkom jasný, ale aj k tomuto pojmu pristupujú RDS rôzne. Pre pojem hybridná prevádzka je veľmi dôležité ustáliť obsah “hybridný”. Lebo na rozdiel od jasnejšej ostrovnej prevádzky, je tu možné množstvo prístupov. A hybridný iba vlastne znamená, že má viacero režimov, technológií a pod. Hybridná FVE môže znamenať, že vie pracovať ako sieťová … Continue reading Ostrov, hybrid a distribučky II

Ako sa nestratiť v skratkách batérií

Klasické batérie – v angličtine Solid State battery – obsahujú množstvo rozličných technológií, rôznych chemických základov. Vyznať sa v nich nie je jednoduché a preto sa pokúsim dať prehľad ich používaných skratiek. Batérie s tuhým materiálnym základom (Solid State Batteries) Široký rozsah elektrochemických riešení, ktoré zahŕňajú akumulátory s vyvinutou chémiu a kondenzátory. Pevná anóda aj katóda medzi, ktorými je rôzna forma elektrolytu. Technológie založené na … Continue reading Ako sa nestratiť v skratkách batérií

Posledná časť dôležitých baterkových parametrov

V predchádzajúcej časti článku o parametroch batérií som načrtol model batérie ako nádrže na vodu so všetkými podrobnosťami. Vysvetlili sme si čo je to Kapacita batérie, Hĺbka vybitia – DoD a Využiteľná kapacita batérie.  V druhej časti sme si rozobrali čo je to Nabíjací cyklus, Počet nabíjacích cyklov, Rýchlosť nabíjania a vybíjania – C-rate, zistili Výstupný (nabíjací) výkon batérie, Stav nabitia – SoC a poriešili Samovybíjanie. V tomto pokračovaní sa budem venovať ďalším parametrom: … Continue reading Posledná časť dôležitých baterkových parametrov

Ďalšie dôležité parametre u batérií

V predchádzajúcej časti článku o parametroch batérií som načrtol model batérie ako nádrže na vodu so všetkými podrobnosťami. Vysvetlili sme si čo je to Kapacita batérie, Hĺbka vybitia – DoD a Využiteľná kapacita batérie. V tomto pokračovaní sa budem venovať ďalším parametrom. Tie už nie sú také jednoduché, ale stále sa bude dať použiť nádrž ako príklad. Čo je to Nabíjací cyklus Vo väčšine diskusií o tom ako batérie … Continue reading Ďalšie dôležité parametre u batérií