Smart Metering na Slovensku – začíname na ostro

Smart Metering je vlastne meranie, ktoré má pridané ďalšiu funkcionalitu – základnou je odosielanie dát do centrály na ďalšie spracovanie. Pokročilou funkcionalitou môže byť aj viacpásmová dynamická tarifikácia, ale aj také možnosti ako diaľkové vypnutie neplatiča. Samozrejme prvoradým cieľom Smart Meteringu je lepšia informovanosť, ktorá by mala viesť k efektívnejšiemu nakladaniu s energiou – šetreniu. Lebo ako hovorí “klasik” – bez merania sa nedá riadiť.

Na Slovenku sa Smart Metering nazýva “Inteligentné meracie systémy” (IMS) a aj vďaka európskej legislatíve sa pre nás stali “povinné”. Nový energetický zákon (č. 251/2012 Z.z.) stanovil Ministerstvu hospodárstva, v spolupráci s ÚRSO, povinnosť sa IMS zaoberať vo svojom § 42.

Na základe tohto paragrafu MH SR vydalo vlani
“Vyhlášku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike”. Táto stanovuje postup ako sa majú IMS do roku 2020 zaviesť pre najmenej 80 % odberných miest koncových odberateľov.

IMSs

Digitálny elektromer s dátovým výstupom – ilustračné foto autora

 

Nasadenie IMS sa bude riešiť vo viacerých etapách a aj podľa jednotlivých kategórií. Kategórie stanovuje vyhláška 4, väčšina bytových domácností bude v kategórii 3. Rodinné domy zasa skôr v kategórii 3 alebo 2.

Kategórie koncových odberateľov pre IMS

Kategória 1: ročná spotreba elektriny najmenej 15 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Príkladom môžu byť menšie aj väčšie podniky alebo väčšie rodinné domy.

Kategória 2: ročná spotreba elektriny najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Príkladom je klasický stredný rodinný dom, ktorý nepatrí k nízko energetickým.

Kategória 3: ročná spotreba elektriny na odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A. Príkladom môže byť nízkoenergetický dom, byt v bytovke alebo odberateľ s teplom z plynového kotla.

Kategória 4: Koncový odberateľ elektriny kategórie 4 je taký, ktorý má zariadenie na výrobu elektriny pripojené do distribučnej sústavy, koncový odberateľ elektriny, ktorý má v odbernom mieste pripojenú nabíjaciu stanicu pre elektromobily určené na prevádzku na pozemných komunikáciách, odovzdávacie miesta, v ktorých sú do distribučnej sústavy pripojené zariadenia na výrobu elektriny, koncový odberateľ, u ktorého budú prevádzkovateľom distribučnej sústavy zistené nepriaznivé spätné vplyvy jeho zariadení na sústavu, a koncový odberateľ, u ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe vyhodnotenia informácií, ktoré sú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy známe z jeho činnosti, rozhodne o sledovaní výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny.

 IMS a distribučné sústavy

Povinnosť inštalovať IMS majú všetci prevádzkovatelia distribučných sústav. Samozrejme, že najviac ich budú prevádzkovať všetky tri regionálne distribučné sústavy. Jednotlivé RDS spracovávajú svoje harmonogramy realizácie a zavedenia.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s., prináša na Slovensko inteligentný merací systém, ktorý ponúka koncovým odberateľom možnosť efektívnejšieho využívania elektrickej energie.

Na svojej tlačovej konferencii to oznámil 26. 8. 2014 zástupca ZSDis: „Zavedením smart meteringu ponúkame koncovým odberateľom nástroj, vďaka ktorému môžu znížiť svoju spotrebu a následne ušetriť. Systém im poskytne jednoduchý nepretržitý online prístup k aktuálne nameraným hodnotám, na základe ktorého môžu prijímať konkrétne opatrenia na šetrenie elektrickej energie,“ uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Inteligentný merací systém, tzv. „smart metering“, bude bezplatne zavedený vo viacerých fázach tým koncovým odberateľom, ktorých ročná spotreba presiahne minimálne 4 MWh, prípadne výrobcom elektriny, resp. vlastníkom nabíjacích staníc.

Koncoví odberatelia budú môcť využívať viactarifné sadzby pre presun spotreby mimo špičku s nižšou tarifou. Zákazník si bude môcť nahradiť systém zálohových platieb platbou za reálnu spotrebu. Vzhľadom na plnú automatizáciu systému príde k výraznej eliminácii fyzických odpočtov, ktoré zaťažovali prevádzkovateľa i samotného koncového odberateľa.

Inteligentný merací systém umožní efektívnejší monitoring distribučnej sústavy, účinnejšie odhaľovanie nelegálnych odberov, rýchlejšiu identifikáciu porúch a ich odstránenie.  Prevádzkovatelia služieb budú môcť na základe monitorovania reálnej spotreby pripraviť prozákaznícke produkty pre svojich koncových odberateľov.

Celá tlačová správa ZSDis je tu: TS_Smart Metering_ZSDis_26082014

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.

SSE-D zatiaľ nepublikovala žiadné informácie o zavádzaní IMS. Jediná dostupná informácia je vyhlásenie verejného obstarania jednotlivých skúšaných technológií: ww.sse-d.sk.

Východoslovenská distribučná, a.s.

VSD na svojich stránkach zverejnilo svoj informačný bulletin, kde sa zavádzaniu IMS v pôsobnosti venuje: www.vsds.sk. Problematika je tu pekne a pochopiteľne popísaná, tak tu nebudem ich informácie opakovať.

Tieto dve RDS oslovíme so žiadosťou o podrobnejšie informácia a potom vás budeme informovať.

IMS a spotrebitelia

IMS by malo jednotlivým odberateľom pomôcť v zmenách správaní pri spotrebe elektriny – napr. pustiť práčku keď je elektrina v nízkej tarife (je jej dostatok). Bohužiaľ samotný IMS asi nebude ten pravý dôvod na zmenu návykov, a keď tak len dočasne. IMS ako časť Smart tendencie by mal byť iba prvý krok pri zriaďovaní Smart Grid platforiem. Tie prinesú zásadné zmeny v energetike. Prechod od centrálnych modelov k decentralizovanej energetike -viac napr. tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.