Lokálny zdroj: stret dvoch rozdielnych svetov

Už len tri dni a novela zákona o podpore OZE vstúpi v platnosť. V časti o lokálnom zdroji (LZ – § 4b) ukladá prevádzkovateľom distribučných sústav povinnosť zverejniť na svojich weboch formuláre na “žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja”. Tak aby sa dali LZ pripájať. Keď som dnes (29. 12. 2018) pozeral weby troch regionálnych DS, tak takýto formulár mala iba … Continue reading Lokálny zdroj: stret dvoch rozdielnych svetov

8. ročník konferencie Smart metering/smart grid „Nová energetika – sme na ňu pripravení?“

Cieľom ôsmeho ročníka konferencie, prvej svojho druhu na Slovensku, je komunikovať  nielen praktické skúsenosti zo zavádzania a  prevádzky inteligentných meracích koncových zariadení na Slovensku, ale aj ďalšie oblasti energetickej efektívnosti (rozvoj elektromobility, smart home, zelená energia, rozvoj inteligentných sietí, infraštruktúra pre vyššiu energetickú efektívnosť). Konferencia nadväzuje na úspešné minuloročné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo vyše 140 odborníkov z oblasti energetiky. Kam bude kráčať energetika zajtrajška? … Continue reading 8. ročník konferencie Smart metering/smart grid „Nová energetika – sme na ňu pripravení?“

Skoro hamletovské: Platiť alebo Neplatiť (G-komponent opäť)

G-komponent je vleklá chyba systému. Do celkom homogénneho systému, bez zásadnej vonkajšej kontroly, sa v roku 2009 “votreli” OZE (a KVET). Od vtedy sa okrem “tradičných” energetikov o tento obor činnosti zaujíma aj mnoho amatérov (v pozitívnom zmysle) a ľudí, ktorí prišli z iného oboru. Zákon 309/2009 narušil skoro všetko v energetike, čo fungovalo “samo” a ľudí na elektrine, plynu a vode zaujímalo v podstate … Continue reading Skoro hamletovské: Platiť alebo Neplatiť (G-komponent opäť)

E.ON, RWE sa dohodli na predaji innogy – ako to ovplyvní Slovenskú energetiku?

Dva nemeckí energetický giganti (E.ON a RWE) sa dohodli na pravidlách hry “škatule, škatule hýbajte sa“. Medzi sebou si vymenia časť biznisu – najmä dcérsku firmu innogy a potom aj samozrejme peniaze. Čo z toho vyplynie pre slovenskú energetiku? Výmena medzi E.OM a RWE bude stáť 5 000 ľudí miesto Pred pár dňami (11. 3.) E.ON a RWE oznámili veľkú zmenu na mape európskej energetiky. RWE predá 76,8 … Continue reading E.ON, RWE sa dohodli na predaji innogy – ako to ovplyvní Slovenskú energetiku?

Elektrizačnú sústavu čakajú veľké zmeny

Na vedeckej konferencii ALER som mal prednášku, ktorá nadväzuje na tému tu už dlhšie prezentovanú – podmienky vyššieho nasadzovania OZE. V rámci prípravy tejto prednášky som sa venoval aj modelu zmien v produkcie a spotreby elektrickej energie. A i keď som sa snažil držať konzervatívneho pohľadu na zmeny, tak závery pre elektrizačnú sústavu nie sú veľmi pozitívne. Bez hlbších zmien v prenosovej a distribučných sústavách … Continue reading Elektrizačnú sústavu čakajú veľké zmeny

Pozor: Posledné dva týždne na splnenie povinností pre podporu v 2018

Rok 2015 bol pre výrobcov elektriny z OZE a KVET náročný. Regionálne distribučky prvýkrát uplatnili (hlúpe) ustanovenie zákona, že o podporu na ďalší rok treba žiadať. V tom roku prišlo o podporu cez 1 100 výrobcov a celkovo prišli asi o 60 mil. €. Táto udalosť pútala dosť veľa pozornosti. SAPI a aj tu sme o tom dosť písali. Dve najdôležitejšie povinnosti pre OZE a … Continue reading Pozor: Posledné dva týždne na splnenie povinností pre podporu v 2018

G-komponent: Hlbšie k rozdielu medzi pripojením a prístupom (2 z 2)

Prvým dielom k otázke “pripojenia” a “prístupu” som vymedzil štyri základné činnosti v energetike definované energetickým zákonom: výroba, spotreba, preprava a dodávka. Súčasne som spomenul aj závislé pojmy: pripojenie a prístup. Tento text je pokračovaním, kde sa ako technik pozriem na tieto pojmy a pokúsim sa urobiť (môj) záver.  Závislé pojmy V energetika okrem základných štyroch činností sú dva kľúčové pojmy, ktoré by bez týchto činností nemali význam a na druhej strane sú pre tieto činnosti veľmi … Continue reading G-komponent: Hlbšie k rozdielu medzi pripojením a prístupom (2 z 2)

G-komponent: Hlbšie k rozdielu medzi pripojením a prístupom

Otázka G-komponetu je tu s nami od leta 2013. Blíži sa leto 2017, to znamená, že štyri roky sa nevieme v tomto štáte vysporiadať s, v podstate jednoduchou, otázkou pojmov. Vyhláška ÚRSO (č. 221/2013) zaviedla všetkým výrobcom elektriny povinnosť platiť  za prístup. Ako sa ukázalo po troch rokov na Ústavnom súde, tak takáto paušálna povinnosť bola stanovená protiústavne. ÚRSO svoje vyhlášky zmenili a za prístup majú … Continue reading G-komponent: Hlbšie k rozdielu medzi pripojením a prístupom

Malé, ale dôležité víťazstvo v dlhej bitke G-komponent na okresnom súde

V piatok, ešte stále v Mníchove, sme sa od partnerov dozvedeli, že sa podarilo dosiahnuť prvé víťazstvo na okresnom súde v Žiline v tzv. G-komponente. Prvému výrobcovi sa sa podarilo presvedčiť prvostupňový súd, že vlaňajšie rozhodnutie Ústavného súdu skutočne znamená, že poplatok za niečo čo nevyužíva sa nemá platiť. A že distribučka výrokom Ústavného súdu o neústavnosti vyhlášky ÚRSO stratila možnosť G-komponent nie len fakturovať, ale … Continue reading Malé, ale dôležité víťazstvo v dlhej bitke G-komponent na okresnom súde

San Francisco a my: Môžme zostať aj bez elektriny – “outage” alebo “blackout”

San Francisco včera (21. 4. 2017) zasiahol rozsiahly výpadok prúdu, ľudia boli bez elektriny cez 7 hodín. Postihlo to okolo 90 000 domácností a úradných budov. Bol to pomerne masívny výpadok (outage) ale nie “blackout”. Aký je v tom rozdiel? outage vs. blackout Výpadok (outage) je vtedy keď nie je elektrina tam a vtedy keď mala myť. Môže byť krátky – pár sekúnd alebo minút, alebo … Continue reading San Francisco a my: Môžme zostať aj bez elektriny – “outage” alebo “blackout”