Virtuálna batéria – pomocník alebo marketingové klamstvo?

Na začiatok si treba povedať vec, v ktorej názov určite klame – virtuálna batéria nie je batéria v žiadnom prípade. Nie je to technológia, kde “keď vypadne elektrina” tak užívateľ VB elektrinu bude mať. Nie je teda VB možné použiť ako zálohu v prípade výpadkov dodávky. Virtuálna batéria nie je vôbec baterka Najlepšie si vysvetliť čo pojem Virtuálna batéria vlastne znamená. Jednoduchý popis – TLDR … Continue reading Virtuálna batéria – pomocník alebo marketingové klamstvo?

Energetika, zákony a ústava

Týmto článkom vybočím z bežnej témy tohto serveru – energetiky. Až na malé vsuvky sa bude zaoberať ZÁKONOM – čo by mal byť zákon, čo nám dáva a čo nám berie. Píšem ho v súvislosti s energetikou – neustálym tlakom RDS na platenie protiústavnej platby (G-komponent, rezerváciu kapacity výrobcu), na “prehru” Akcie na Ústavnom súde, ale aj na odmietanie platenia ceny elektriny na krytie strát. … Continue reading Energetika, zákony a ústava

Brexit – možné dôvody pohľadom OZE

Po štvrtku bude ešte niekoľko dní a týždňov kadekde rezonovať rozhodnutie Britov opustiť EU. Nad ich rozhodnutím nechcem diškurovať, rozhodli sa a budú znášať dôsledky – dobré aj zlé. Týmto článkom by som chcel ukázať na príklade obnoviteľných zdrojov energie dvojtvárnosť spoločnosti (najmä slovenskej) a jej politických a úradných lídrov. OZE je (ne)pekným príkladom toho, že sami ako občania nevieme doceniť niečo čo je väčšie … Continue reading Brexit – možné dôvody pohľadom OZE

Náhla havária TESLA Model X vysvetlená – dôsledky zaujímavé

Server GAS2.org zverejnil správu o (našťastie) malej havárii novej TESLA Model X. Vysvetlenia a zovšeobecnenie tejto zanedbateľnej epizódy má však hlbšie dôsledky. V nedeľu (5. 6. 2016) parkoval majiteľ svoju 5 dňovú TESLU X. Keď zrazu sa prudko pohla dopredu a nárazom cez skalku vrazila do budovy. Všetkých 10 airbagov bolo aktivovaných, našťastie nik nebol zranený. Obitú budovu  rozbitú TESLU môžte vidieť na obrázku. Majiteľ … Continue reading Náhla havária TESLA Model X vysvetlená – dôsledky zaujímavé

100 % OZE diel 7: A čo “staré OZE”?

V parlamente sa rokuje o programovom vyhlásení vlády (PVV), celé znenie je tu: www.nrsr.sk tlač 45. V zjednodušenom poňatí je pre OZE a “novú” energetiku toto programové vyhlásenie dobré. Veď sa jasne vymedzuje aby som citoval: “V rámci zdrojovej základne je to optimálne využívanie domácich zdrojov energie a nízkouhlíkových technológií, ako sú obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia.” – strana 11 v hospodárskej politike. Takže by sme (tí … Continue reading 100 % OZE diel 7: A čo “staré OZE”?

100 % OZE diel 6: Je to skutočne potreba? (Časť prvá)

V úvodných dieloch série článkov som riešil otázku, či máme dosť plochy na pokrytie elektrickej spotreby z OZE. V minulom dieli som sa zameral na odpoveď na otázku či máme dosť jedného špecifického prírodného zdroja – lítia – na výrobu dostatku akumulačných schopností. S výnimkou bioplynu zo silážnej kukurice, bola odpoveď áno – technicky vieme vyrobiť 100 % elektriny z OZE. Ale vyvstala tiež “malá” prekážka: … Continue reading 100 % OZE diel 6: Je to skutočne potreba? (Časť prvá)

100 % OZE: zastavenie pri batériach

V prvých dieloch o tom, či na Slovensku vieme vyprodukovať elektrinu kompletne na 100 % z OZE sme riešili jeden zo základných prírodných zdrojov – priestor alebo inak plochu. Otázku či máme vôbec na toľko zdrojov dosť voľnej zeme? Pred tým ako budem pokračovať k ďalším záverom súvisiacim s (možnou) energetickou koncepciou Slovenska sa zastavím u rozboru dotazu, ktorý vznikol v fejsbukovej diskusii k článku … Continue reading 100 % OZE: zastavenie pri batériach

100 % OZE; časť 4 – bioplyn a vodná energia + batérie

Po úvodných číslach (prvý a druhý diel) sme v tretej časti seriálu rozoberali možnosti vyrobiť všetku elektrinu na Slovensku z vetra alebo Slnka. Tu sme skonštatovali, že potrebná plocha je tak malá, že by výrobu bolo možné realizovať. Tiež sme ale zistili, že sú tu aj iné aspekty ako len plocha zdrojov. Kým sa dostaneme k týmto pohľadom, pozrime sa ako na tom stojí generácia … Continue reading 100 % OZE; časť 4 – bioplyn a vodná energia + batérie

Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 3 – analýza výsledkov)

V predchádzajúcich dvoch častiach som rozoberal podklady, Výpočty a prvé závery k úvahe o možnosti vyrábať celoslovenskú spotrebu elektriny z OZE. Ako bolo v závere druhej časti skonštatované – technicky na to na Slovensku priestor je prakticky pre všetky uvažované druhy OZE. Ale tiež jeden z dôležitých záverov je, že ani jeden z OZE nie je reálne schopný samostatne pokryť všetku potrebnú výrobu elektriny. V tejto časti sa … Continue reading Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 3 – analýza výsledkov)

Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 2 – batérie a čísla)

Vo včerajšom úvode som popísal základné vstupy do úvahy o možnosti žiť na 100 % z OZE na úrovni jedného štátu – Slovenska. Ako OZE sú do úvahy zahrnuté vietor, Slnko, bioplyn a voda. Zo samotnej podstaty OZE, ale aj elektriny ako takej – vyrovnávanie okamžitej výroby a spotreby – sa musí súčasťou riešenia stať aj zariadenie na ukladanie energie – batérie. V tejto časti … Continue reading Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 2 – batérie a čísla)