“Povinnosti prevádzkovateľov BPS” konferencia Slovenskej bioplynovej asociácie

SLOVENSKÁ BIOPLYNOVÁ ASOCIÁCIA Vás pozýva na 5. ročník odbornej konferencie “Povinnosti prevádzkovateľov BPS”, ktorá sa koná 29. a 30. 11. 2018 v Banskej Bystrici v hotel DIXON.  Nové zákony a staronové povinnosti OZE a energetika sa dočkali noviel zákonov – o podpore OZE, energetického aj regulačného. Na rozdiel od “jednoduchej” fotovoltickej elektrárne majú bioplynkári podstatne viac povinnosti. Či už len “obyčajné” BOZP je komplikovanejšie. Každodenne sa … Continue reading “Povinnosti prevádzkovateľov BPS” konferencia Slovenskej bioplynovej asociácie

OZE: Ako vyrobiť elektrinu podľa zákona

Týmto článkom vstupujeme do seriálu s otvoreným koncom. Seriál sa bude venovať popisu ako sa dá vyrobiť elektrina. Ako si môže vyrobiť elektrinu (v podstate) člen akejkoľvek skupiny – podnikateľ(ka), majiteľ(ka) domu alebo bytu, ale aj verejná správa… K ostatným častiam seriálu sa dostanete cez tento rozcestník. Úvod Fotovoltika, a popri nej množstvo iných technológií, sa za posledných pár rokov dostala na úroveň, ktorá v … Continue reading OZE: Ako vyrobiť elektrinu podľa zákona

100 % OZE; časť 4 – bioplyn a vodná energia + batérie

Po úvodných číslach (prvý a druhý diel) sme v tretej časti seriálu rozoberali možnosti vyrobiť všetku elektrinu na Slovensku z vetra alebo Slnka. Tu sme skonštatovali, že potrebná plocha je tak malá, že by výrobu bolo možné realizovať. Tiež sme ale zistili, že sú tu aj iné aspekty ako len plocha zdrojov. Kým sa dostaneme k týmto pohľadom, pozrime sa ako na tom stojí generácia … Continue reading 100 % OZE; časť 4 – bioplyn a vodná energia + batérie