Koľko bude asi stáť prechod na nízko uhlíkovú energetiku

Okrem technických otázok pri hľadaní možností prechodu na nízko uhlíkovú energetiku je nevyhnutné zhodnotiť aj ekonomickú stránku takéhoto prechodu. V tomto článku sa budem zaoberať otázkami spojenými priamo s energetikov a zanedbám otázku tzv. externalít. Externality a zhodnotenie ich dôsledkov je samozrejme dôležité. Napr. je určite dôležité aby celý reťazec OZE bol skutočne „obnoviteľný“ a „zelený“. Tzn. aby sa len použitím OZE neprenieslo zaťaženie prírody z mieste produkcie energie do … Continue reading Koľko bude asi stáť prechod na nízko uhlíkovú energetiku

Jadro a OZE – všetko čo slovenská energetika potrebuje?

Ako bolo napísané v článku v minulom čísle, Slovensko má technický potenciál zásobiť všetkých spotrebiteľov len z OZE. Má to však zmysel riešiť okamžite? Pred hľadaním odpovede z nadpisu článku si musíme ujasniť, v akom sme stave. To znamená, aký má Slovensko v súčasnosti technický potenciál produkcie elektriny a koľko sa jednotlivé technológie výroby na spotrebe elektriny podieľajú. Súčasná skladba výroby elektriny Prvý bod je zistenie aktuálneho inštalovaného … Continue reading Jadro a OZE – všetko čo slovenská energetika potrebuje?

Hrubý technický potenciál pre produkciu elektriny z OZE na Slovensku

Prísne teoreticky povedané, Slovensko by malo mať možnosť náhrady výroby elektriny z fosílnych zdrojov obnoviteľnými zdrojmi elektriny. Je možné takúto teóriu aj zrealizovať? ÚVOD Súčasná moderná energetika sa do stávajúceho stavu vyvíjala viac ako 100 rokov. Bol a je to proces, ktorý bol v prvom rade ovplyvnený dostupnosťou technológií a primárnych zdrojov, ale tiež ekonomickými možnosťami na rôznych úrovniach. Ekologické, environmentálne otázky udržateľnosti neboli najmä v … Continue reading Hrubý technický potenciál pre produkciu elektriny z OZE na Slovensku

Fotovoltika na strechách – opravdu starý príbeh (1883)

Väčšina z nás beriem fotovoltiku ako veľmi novú technológiu, do podvedomia sa dostáva tak posledných 10 – 15 rokov. Reálne ako skoro všetky vynálezy je oveľa staršia. Kde sa to vlastne objavilo Na školeniach s predmetom fotovoltiky ľuďom hovorím, že fotovoltika je celkom stará technológia. Objavil ju v roku 1839 Alexandr Edmond Becquerel. Vtedy to bolo objavenie závislosti medzi zmenou velikosti prúdu medzi kovovými elektródami ponorenými … Continue reading Fotovoltika na strechách – opravdu starý príbeh (1883)

Prečo ísť na Smart Energy Forum Bratislava?

Do začiatku 2. ročníka konferencie Smart Energy Forum Bratislava 2017 (SEFB 2017) zostávajú ešte viac ako 2 týždne. Bude sa bude konať 30. marca 2017 v Kongresovom centre Technopol. Čo prinesie program konferencie Ako bolo avizované tak SEFB á tri bloky: Slovensko v európskej energetike Aká bude slovenská energetika v detailoch Čo ponúkajú technológie dnes? Slovensko v európskej energetike V prvej časti po otváracej prednáške bude nasledovať téma … Continue reading Prečo ísť na Smart Energy Forum Bratislava?

Smerovanie OZE vo svete a na Slovensku – rozdielne smery?

Končí sa rok 2016, rok ktorý bol súčasťou bežiaceho času zmien v energetike. Stále sa zväčšujúci podiel OZE vo svetovej energetike dáva možnosť použiť viac energie pre život, ale súčasne sa aj ohľaduplnejšie správať voči tejto planéte. Rok, kedy bolo množstvom štátov potvrdený záväzok z Paríža, ktorý sa rozšíril na ďalšom stretnutí v Marakéši. OZE trendy vo svete – pár ukážok ako sa to dá … Continue reading Smerovanie OZE vo svete a na Slovensku – rozdielne smery?

OZE – súvislosti z iného pohľadu

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú na Slovensku vnímané za posledné roky ako niečo, čo je špatným príkladom v energetike, nanútenej Európskou úniou, využívané bohatou vrstvou na vytiahnutie peňazí z širokej vrstvy tých chudobnejších, ničiaci dlhodobo budovaný a funkčný systém klasickej a jadrovo-fosílnej energetiky – prosto systém, ktorý okrem malej skupiny privilegovaných ľudí nikomu nepomáha. Týmto článkom by som chcel na OZE pozrieť iným pohľadom. Ukázať … Continue reading OZE – súvislosti z iného pohľadu

Zlá alebo dobrá správa? – zákon o podpore OZE a KVET sa nebude v 2017 meniť

Pred časom sme vás v článku Energetiku čaká komplexná zmena legislatívy informovali, že rok 2017 bude rokom zmien všetkých energetických zákonov. Bol to návrh plánu legislatívnych úloh vlády (PLÚV).  To však už neplatí. Ministerstvo hospodárstva v pripomienkovom konaní žiadalo zrušiť úlohu novelizovať zákon o podpore OZE a KVET (č. 309/2009) a zákon o tepelnej energetike (č. 657/2004). A vláda im na svojom rokovaní dna 14. 12. 2016 … Continue reading Zlá alebo dobrá správa? – zákon o podpore OZE a KVET sa nebude v 2017 meniť

Takmer 100 % slnečnej energie pre život – reálny príklad

V nedávných dňoch valné zhromaždenie TESLY a SolarCity schválilo spojenie do jednej spojenej firmy. I keď to miestami vyzeralo, že akcionári to nebudú chcieť schváliť, tak predsa len je akvizícia (fúzia) schválená. TESLA sa pri tejto príležitosti pochválila zaujímavou realizáciou… Ide o malý ostrov Ta’u v Americkej Samoi. Slnečný ostrov NewAltas na základe blogu zo SolarCity píše o strove Ta’u v Pacifiku, kde nedávno spustili novú 1,4 MW … Continue reading Takmer 100 % slnečnej energie pre život – reálny príklad

Fiktívna prekážka nasadenia fotovoltiky – predikovanie “nepredikovateľného” zdroja

Jedna z prednášok minulotýždňového seminára SAPI bola aj od Marcela Šúriho zo Solargis s.r.o. Kto Marcela nepozná, nevadí, ale asi každý kto sa zaoberá fotovoltikou pozná PV GIS – nástroj EK na ohodnotenie možnej produkcie z FV v Európe. Na a práve za týmto nástrojom stál pri jeho tvorbe Marcel so svojím, vtedajším aj súčasným, kolegom Tomášom Cebecauerom. Keď prišli späť domov, tak založili svoju firmu a venujú … Continue reading Fiktívna prekážka nasadenia fotovoltiky – predikovanie “nepredikovateľného” zdroja