Koľko bude asi stáť prechod na nízko uhlíkovú energetiku

Okrem technických otázok pri hľadaní možností prechodu na nízko uhlíkovú energetiku je nevyhnutné zhodnotiť aj ekonomickú stránku takéhoto prechodu. V tomto článku sa budem zaoberať otázkami spojenými priamo s energetikov a zanedbám otázku tzv. externalít. Externality a zhodnotenie ich dôsledkov je samozrejme dôležité. Napr. je určite dôležité aby celý reťazec OZE bol skutočne „obnoviteľný“ a „zelený“. Tzn. aby sa len použitím OZE neprenieslo zaťaženie prírody z mieste produkcie energie do … Continue reading Koľko bude asi stáť prechod na nízko uhlíkovú energetiku

Jadro a OZE – všetko čo slovenská energetika potrebuje?

Ako bolo napísané v článku v minulom čísle, Slovensko má technický potenciál zásobiť všetkých spotrebiteľov len z OZE. Má to však zmysel riešiť okamžite? Pred hľadaním odpovede z nadpisu článku si musíme ujasniť, v akom sme stave. To znamená, aký má Slovensko v súčasnosti technický potenciál produkcie elektriny a koľko sa jednotlivé technológie výroby na spotrebe elektriny podieľajú. Súčasná skladba výroby elektriny Prvý bod je zistenie aktuálneho inštalovaného … Continue reading Jadro a OZE – všetko čo slovenská energetika potrebuje?

Hrubý technický potenciál pre produkciu elektriny z OZE na Slovensku

Prísne teoreticky povedané, Slovensko by malo mať možnosť náhrady výroby elektriny z fosílnych zdrojov obnoviteľnými zdrojmi elektriny. Je možné takúto teóriu aj zrealizovať? ÚVOD Súčasná moderná energetika sa do stávajúceho stavu vyvíjala viac ako 100 rokov. Bol a je to proces, ktorý bol v prvom rade ovplyvnený dostupnosťou technológií a primárnych zdrojov, ale tiež ekonomickými možnosťami na rôznych úrovniach. Ekologické, environmentálne otázky udržateľnosti neboli najmä v … Continue reading Hrubý technický potenciál pre produkciu elektriny z OZE na Slovensku

Fotovoltika na strechách – opravdu starý príbeh (1883)

Väčšina z nás beriem fotovoltiku ako veľmi novú technológiu, do podvedomia sa dostáva tak posledných 10 – 15 rokov. Reálne ako skoro všetky vynálezy je oveľa staršia. Kde sa to vlastne objavilo Na školeniach s predmetom fotovoltiky ľuďom hovorím, že fotovoltika je celkom stará technológia. Objavil ju v roku 1839 Alexandr Edmond Becquerel. Vtedy to bolo objavenie závislosti medzi zmenou velikosti prúdu medzi kovovými elektródami ponorenými … Continue reading Fotovoltika na strechách – opravdu starý príbeh (1883)

Prečo ísť na Smart Energy Forum Bratislava?

Do začiatku 2. ročníka konferencie Smart Energy Forum Bratislava 2017 (SEFB 2017) zostávajú ešte viac ako 2 týždne. Bude sa bude konať 30. marca 2017 v Kongresovom centre Technopol. Čo prinesie program konferencie Ako bolo avizované tak SEFB á tri bloky: Slovensko v európskej energetike Aká bude slovenská energetika v detailoch Čo ponúkajú technológie dnes? Slovensko v európskej energetike V prvej časti po otváracej prednáške bude nasledovať téma … Continue reading Prečo ísť na Smart Energy Forum Bratislava?

Takmer 100 % slnečnej energie pre život – reálny príklad

V nedávných dňoch valné zhromaždenie TESLY a SolarCity schválilo spojenie do jednej spojenej firmy. I keď to miestami vyzeralo, že akcionári to nebudú chcieť schváliť, tak predsa len je akvizícia (fúzia) schválená. TESLA sa pri tejto príležitosti pochválila zaujímavou realizáciou… Ide o malý ostrov Ta’u v Americkej Samoi. Slnečný ostrov NewAltas na základe blogu zo SolarCity píše o strove Ta’u v Pacifiku, kde nedávno spustili novú 1,4 MW … Continue reading Takmer 100 % slnečnej energie pre život – reálny príklad

TESLA nemá jediná neviditeľnú FV strechu

Minulý týždeň technike na webe dominovalo najnovší počin firmy TESLA a Elona Muska – jeho tlačová konferencia pri príležitosti odhalenia “FV šindlov“. Na Crowd-Fudingovom portáli IndieGoGo sa objavila kampaň za dofinancovanie vývoja iného typu takéhoto riešenia “neviditeľnej” fotovoltickej strechy. INVISIBLE SOLAR Dyaqua Za vývojom, ktorý prebieha už 7 rokov, je talianska rodina Quagliato, ktorá má firmu Dyaqua. V roku 2009 vyrobili prvý prototyp. Teraz cez portál IndieGoGo … Continue reading TESLA nemá jediná neviditeľnú FV strechu

Peter Diamandis: Ako vytvoriť solárnu ekonomiku nadbytku

Peter Diamandis je skvelý vizionár, autor a podnikateľ. Pred časom mu u nás vyšla skvelá kniha “Hojnosť“. Viac o Ptrovi Diamandisovi napr. tu: Peťko, ktorý poslal pár lodí do vesmíru. Pravidelne vydáva newsletter “Abundance Insider” a v jednom z posledných sa venoval aj téme energetiky. Volá sa “Dirupting Energy” a obsah je tak zaujímavý, že stojí za prečítanie: Nachádzame sa na vrchole energetickej revolúcie. Tento blog je … Continue reading Peter Diamandis: Ako vytvoriť solárnu ekonomiku nadbytku

100 % OZE diel 7: A čo “staré OZE”?

V parlamente sa rokuje o programovom vyhlásení vlády (PVV), celé znenie je tu: www.nrsr.sk tlač 45. V zjednodušenom poňatí je pre OZE a “novú” energetiku toto programové vyhlásenie dobré. Veď sa jasne vymedzuje aby som citoval: “V rámci zdrojovej základne je to optimálne využívanie domácich zdrojov energie a nízkouhlíkových technológií, ako sú obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia.” – strana 11 v hospodárskej politike. Takže by sme (tí … Continue reading 100 % OZE diel 7: A čo “staré OZE”?

100 % OZE diel 6: Je to skutočne potreba? (Časť prvá)

V úvodných dieloch série článkov som riešil otázku, či máme dosť plochy na pokrytie elektrickej spotreby z OZE. V minulom dieli som sa zameral na odpoveď na otázku či máme dosť jedného špecifického prírodného zdroja – lítia – na výrobu dostatku akumulačných schopností. S výnimkou bioplynu zo silážnej kukurice, bola odpoveď áno – technicky vieme vyrobiť 100 % elektriny z OZE. Ale vyvstala tiež “malá” prekážka: … Continue reading 100 % OZE diel 6: Je to skutočne potreba? (Časť prvá)