Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 3 – analýza výsledkov)

V predchádzajúcich dvoch častiach som rozoberal podklady, Výpočty a prvé závery k úvahe o možnosti vyrábať celoslovenskú spotrebu elektriny z OZE. Ako bolo v závere druhej časti skonštatované – technicky na to na Slovensku priestor je prakticky pre všetky uvažované druhy OZE. Ale tiež jeden z dôležitých záverov je, že ani jeden z OZE nie je reálne schopný samostatne pokryť všetku potrebnú výrobu elektriny. V tejto časti sa … Continue reading Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 3 – analýza výsledkov)

Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 1 – úvod)

Keď som písal článoček o “veternej beštii“, tak sa mi vrátila myšlienka skúsiť vypočítať, akú plochu by zabrali jednotlivé OZE pre to aby každá samostatne vedela vyprodukovať celoročnú spotrebu elektriny na Slovensku. Tak trošku sa snažím dať do súvislosti slovenskú energetickú politiku so svetovým posunom k OZE. Príspevok k energetickej politike a energetickým mýtom Slovensko má bežnú celoročnú spotrebu elektriny na úrovni 28,5 TWh, čo … Continue reading Dá sa žiť na 100 % z OZE? – trošku podkladov do diskusie (časť 1 – úvod)

Aké parametre ostrovného systému so zálohou zvoliť?

Na školení o ostrovných a hybridných fotovoltických elektrárniach sa samozrejme rozoberala aj otázka “Aký veľký systém je vhodný?”. S touto otázkou sa hneď riešila aj otázka aká je vhodná rovnováha parametrov komponentov. Ako ukazoval jeden zo školiteľov – Martin Kolařík z Ostrovni-elektrarny.cz, tak známe zásady návrhu klasickej FVE sú skôr na príťaž, než dobrou pomôckou. Prečo to je tak? Ako hovorí Martin: “Pri klasickej FVE/Z sa … Continue reading Aké parametre ostrovného systému so zálohou zvoliť?

Hurá – Zelená domácnostiam je plne funkčná

Tak dnes 1. 12. 2015 po 23 mesiacoch od vyhlásenia z Úradu vlády sa podarilo SIEA spustiť aj poslednú časť projektu. Od dnes môžu domácnosti žiadať o poukážky: ZelenaDomacnostiam.sk/sk/ziadost-o-poukazku/ Každý žiadateľ by si mal uvedomiť, že platnosť poukážky je 30 dní. Do tohto termínu ju musí Zhotoviteľ aktivovať, alebo zanikne. Ak zanikne je možné ju opätovne žiadať. Na začiatok je financií dostatok, tak si ani vy … Continue reading Hurá – Zelená domácnostiam je plne funkčná

TESLA PowerWall ošiaľ

Prakticky celý technický a energetický web je v ošiali za Muskovým riešením “bateriek” pre domácnosti a aj distribučné sústavy. No tak sa aj tu k tomu náporu pridáme. Nebudem predstavovať technické detaily, kto ich chce môže si ich nájsť na desiatkach webov – od samotnej TESLY, alebo iné anglicky píšuce zdroje, až po naše stránky Energia.sk, eTrend ale aj MojAndroid. U niektorých je to síce článok, ktorý … Continue reading TESLA PowerWall ošiaľ

Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020

Na portáli právnych predpisov bol zverejnený “Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020” z dielne MH SR. V úvode materiálu je napísané “Strategický rámec energetickej efektívnosti vytvára Koncepcia energetickej efektívnosti (prijatá uznesením vlády SR č. 576 zo dňa 04. 07. 2007), a to na obdobie do roku 2016. Vykonávajúcimi nástrojmi koncepcie sú tri trojročné akčné plány energetickej efektívnosti (ďalej … Continue reading Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020

Kilowatthodina

“Aby sme dokázali porovnávať, potrebujeme čísla, nie prívlastky“, tvrdí David J.C.MacKey vo svojej knihe Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou (PDF). Nájdu sa takí, ktorí si nedokážu predstaviť, čo znamená spotreba energie na vykurovanie bytu 85 kWh/m2 za rok. Ak je to menej než priemer, je to dobre. Ak by to bolo vysoko nad priemer, bolo by to zle. Čísla nás môžu priviesť k … Continue reading Kilowatthodina

Ako zistiť cenu tepla

Až 80 % výdavkov na energie v slovenských domácnostiach pripadá na kúrenie a ohrev vody. Prirodzene by nás teda mala zaujímať cena tepla. Pošomreme, ponadávame, keď držíme v rukách vyúčtovanie nákladov spojených s využívaním bytu a zistíme, že položka za teplo je opäť väčšia, než v minulom roku. Uspokojíme sa, keď zistíme, že v porovnaní s inými sme na tom podobne. Keď riešime problém kúpy … Continue reading Ako zistiť cenu tepla

Odhalené dáta: Google používa viac elektriny ako Salt Lake City

Kúsok starší, ale obsahovo zaujímavý článok. Na dokreslenie úrovne porovnania, Slovensko má ročnú elektrickú spotrebu okolo 28 TWh. Pri tomto zrovnaní teda Google spotreboval v rok 2010 asi 8% elektrickej spotreby celého Slovenska – teda vrátane priemyslu (aj USS Steel Kočice a Slovalco). Google has broken its silence on energy consumption, announcing that it consumed 2,259,998 MWh in 2010. In a new section on the Google … Continue reading Odhalené dáta: Google používa viac elektriny ako Salt Lake City