Ako zistiť cenu tepla

Až 80 % výdavkov na energie v slovenských domácnostiach pripadá na kúrenie a ohrev vody. Prirodzene by nás teda mala zaujímať cena tepla. Pošomreme, ponadávame, keď držíme v rukách vyúčtovanie nákladov spojených s využívaním bytu a zistíme, že položka za teplo je opäť väčšia, než v minulom roku. Uspokojíme sa, keď zistíme, že v porovnaní s inými sme na tom podobne. Keď riešime problém kúpy bytu, popri cene nehnuteľnosti je rozumné posúdiť aj cenu energií.


Obsah


Stránky ÚRSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) má poslanie byť štátnou autoritou, ktorá bdie nad dopravou energie na ceste od výrobného zdroja ku koncovému spotrebiteľovi. Má zabrániť zneužitiu monopolného postavenia dodávateľa alebo vlastníka siete na úkor spotrebiteľov. V oblasti tepelnej energetiky reguláciu robí vydávaním cenových rozhodnutí pre subjekty – dodávateľov tepla. Zverejňuje ich na svojich stránkach.

Stránka ÚRSO
Stránka ÚRSO so zoznamom rozhodnutí.

Pre zvolený rok dostaneme zoznam rozhodnutí. V čase písania tohto článku (marec 2014) bol zoznam rozhodnutí na stránkach ÚRSO pre rok 2013 usporiadaný podľa mena regulovaného subjektu od “Ž po A”. Aj v takto usporiadanom zozname sa dá nájsť subjekt, ktorý je naším dodávateľom tepla a môžme si zobraziť rozhodnutie, ktoré mu vydal ÚRSO na daný rok. Ukážeme podstatnú časť rozhodnutia pre LMT, a.s. Liptovský Mikuláš.

Dokument rozhodnutia
PDF dokument rozhodnutia ÚRSO o maximálnej výške ceny tepla.

V spleti právnych citácií nájdeme:

  • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla (var = 0,0494 €/kWh),
  • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom (fix = 141,8980 €/kW),

Použitím vzorca:

Cena = (var*1000 + fix*1000/5300)*1.2
= (0,0494*1000 + 141,8980*1000/5300)*1.2 = 91.41 €/MWh

vypočítame maximálnu cenu tepla za jednu megawatthodinu s 20% DPH.


Mapa rozhodnutí ÚRSO pre tepelnú energetiku

Jednoduchšiu možnosť získania ceny tepla ponúka mapová aplikácia Rozhodnutia ÚRSO pre tepelnú energetiku. Do jej databázy sú zanesené údaje z rozhodnutí ÚRSO pre tepelnú energetiku na roky 2012 a 2013.

Mapa ozhodnutí ÚRSO pre tepelnú energetiku
Mapa ozhodnutí ÚRSO pre tepelnú energetiku.

V mape zobrazíme svoju záujmovú oblasť, napr. Liptovský Mikuláš a klikneme na značku dodávateľa tepla (názvy subjektov sa zobrazujú v bublinke pri prechode kurzorom myši ponad značky na mape). Zobrazí sa informačné okno.

Informačné okno o dodávateľovi tepla
Informačné okno o dodávateľovi tepla LMT, a.s. Liptovský Mikuláš.

Okrem variabilnej a fixnej zložky je tam aj vypočítaná cena za jednu megawatthodinu. V záhlaví informačného okna je link na PDF dokument rozhodnutia ÚRSO.

Ak existuje rozhodnutie pre daný subjekt aj na rok 2012, pre ceny za rok 2013 je vyhodnotená aj zmena voči roku 2012. V našom príklade vidieť, že cena tepla v roku 2013 sa zvýšila o 6,57 €/MWh.

Stĺpcový graf v spodnej časti informačného okna ukazuje vzťah ceny daného dodávateľa tepla (vrchný stĺpec) k priemernej cene tepla na Slovensku za roky 2012 a 2013 (spodný – trojfarebný stĺpec). Zelená časť vyjadruje 10 % okolie priemernej hodnoty.


Registrovaní používatelia aplikácie

Vyššie opísanú možnosť získania informácie o cene tepla má každý návštevník stránky. Registrovaní používatelia majú oproti “anonymným” rozšírené služby. K dispozícii sú im aj analytické nástroje. V podobe grafov ponúkajú rôzne prehľady, napríklad 10 dodávateľov tepla v zvolenom regióne s najnižšou cenou.

Graf Min10
Graf – 10 dodávateľov tepla na Liptove s najnižšou cenou.

Registrovanými používateľmi aplikácie sú členovia občianskeho združenia Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska, registrovaní používatelia portálu www.EnergiaWeb.sk a záujemcovia, ktorí si dohodli podmienky použitia aplikácie s autorom.


Poznámka:
Rovnomenný článok bol uverejnený na stránkach občianskeho združenia Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.