Kakulačka tepla – Obrázky

Kalkulačka tepla SPOROPS je nástroj, ktorý po zadaní údajov vyhodnotí cenu a množstvo energie na ústredné kúrenie (ÚK) a teplú vodu (TV). Umožní v grafoch porovnať zadané údaje s celoslovenským priemerom a údajmi, ktoré sme zozbierali za pomoci kalkulačky. Obsah Indikátory ceny a spotreby Celkové vyhodnotenie Ikony na mape Grafy Indikátory ceny a spotreby Vyhodnotenie ceny a množstva energie je ponúknuté v podobe “ručičkového” meracieho … Continue reading Kakulačka tepla – Obrázky

Podmienky používania Kalkulačky tepla SPOROPS

Kalkulačka tepla SPOROPS je nástroj, ktorý po zadaní údajov vyhodnotí cenu a množstvo energie na ústredné kúrenie (ÚK) a teplú vodu (TV). Umožní v grafoch porovnať zadané údaje s celoslovenským priemerom a údajmi, ktoré sme zozbierali za pomoci Kalkulačky tepla SPOROPS. Údaje použité v kalkulačke zaznamenávame do databázy, aby sme mali s čím porovnávať, mohli vytvoriť prehľadové tabuľky a mapu spotreby tepla. Obsah Zásady používania … Continue reading Podmienky používania Kalkulačky tepla SPOROPS

Kalkulačka tepla SPOROPS

V denníku SME bol koncom marca 2014 uverejnený článok Halky Tytykalovej Skúste, či vám sedí cena za teplo. Bolo v ňom uvedené, že aplikácia Spoločnosti rozumných spotrebiteľov Slovenska (SPOROPS) Rozhodnutia ÚRSO pre tepelnú energetiku – Mapa cien tepla môže byť využitá na zistenie, či cena za teplo od cetrálnych dodávateľov je v súlade s príslušným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Okrem hodnotenia aplikácie … Continue reading Kalkulačka tepla SPOROPS

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a spoločnosť Thermo|Solar Žiar nad Hronom získali akreditáciu na vzdelávanie s názvom “Odborná príprava inštalatér obnoviteľného zdroja”. Webová aplikácia “Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov” dáva prehľad o absolventoch kurzov. Umožňuje zaevidovať a zobrazovať údaje absolventov kurzov aj iných školiacich pracovísk. Obsah Okno webovej aplikácie Ovládací panel Informačné okno Evidencia inštalácií ^ Okno webovej aplikácie Okno aplikácie s ovládacím panelom a mapou … Continue reading Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov

Kilowatthodina

“Aby sme dokázali porovnávať, potrebujeme čísla, nie prívlastky“, tvrdí David J.C.MacKey vo svojej knihe Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou (PDF). Nájdu sa takí, ktorí si nedokážu predstaviť, čo znamená spotreba energie na vykurovanie bytu 85 kWh/m2 za rok. Ak je to menej než priemer, je to dobre. Ak by to bolo vysoko nad priemer, bolo by to zle. Čísla nás môžu priviesť k … Continue reading Kilowatthodina

Kontrolovať, či nekontrolovať?

Už ubehli takmer dva roky odvtedy, čo som držal v rukách vyúčtovanie nákladov spojených s úžívaním bytu a zdalo sa mi veľmi komplikované. Najväčšie sumy vo vyúčtovaní boli za kúrenie a teplú vodu. Ak kontrolovať, tak potom tieto položky. Využil som bezplatné poradenstvo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Požiadal som o vysvetlenie, či existuje právna norma, ktorá by určovala obsah vyúčtovania. Ako programátorovi sa … Continue reading Kontrolovať, či nekontrolovať?

Ako zistiť cenu tepla

Až 80 % výdavkov na energie v slovenských domácnostiach pripadá na kúrenie a ohrev vody. Prirodzene by nás teda mala zaujímať cena tepla. Pošomreme, ponadávame, keď držíme v rukách vyúčtovanie nákladov spojených s využívaním bytu a zistíme, že položka za teplo je opäť väčšia, než v minulom roku. Uspokojíme sa, keď zistíme, že v porovnaní s inými sme na tom podobne. Keď riešime problém kúpy … Continue reading Ako zistiť cenu tepla

Cena tepla na Slovensku v roku 2013

Cenu tepla na Slovensku stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pre každého dodávateľa tepla – regulovaný subjekt – ÚRSO vydáva cenové rozhodnutia a zverejňuje ich na svojej webovej stránke. Spracovaním údajov z týchto rozhodnutí sa dajú získať rôzne prehľady. Na základe skúseností z “ručného” spracovania rozhodnutí ÚRSO pre rok 2012 boli zostavené algoritmy transformácie údajov z PDF dokumentov rozhodnutí do databázy webovej aplikácie. Tie … Continue reading Cena tepla na Slovensku v roku 2013

Cena tepla na Slovensku v roku 2012

Cenu tepla na Slovensku stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pre každého dodávateľa tepla – regulovaný subjekt – ÚRSO vydáva cenové rozhodnutia a zverejňuje ich na svojej webovej stránke. Spracovaním údajov z týchto rozhodnutí sa dajú získať rôzne prehľady. Rozhodnutia ÚRSO pre rok 2012 boli spracované “ručne” – z PDF dokumentov boli údaje zanesené do databázy. Rovnomenný článok bol uverejnený na stránkach Spoločnosti rozumných … Continue reading Cena tepla na Slovensku v roku 2012

Anomálie v dokumentoch ÚRSO

Ako dosiahnuť, aby si ÚRSO plnil svoje zákonné povinnosti, minimalizoval chyby a niesol zodpovednosť za nesprávne údaje vo svojich dokumentoch? V tomto článku sú postrehy opísané v rovnomennom článku na SolarWeb.sk. Uverejňovanie údajov o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) je zákonnou povinnosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO, úrad). Uverejňuje ich na svojich stránkach. Vo všeobecných podmienkach … Continue reading Anomálie v dokumentoch ÚRSO