Tlačivá na splnenie oznamovacej povinnosti úradu

V minisérii o legislatívnych a technických rámcoch fotovoltiky na Slovensku sme v štvrtom a piatom dieli narazili na povinnosť oznámiť úradu (ÚRSO) začiatok, ukončenie a zmenu činnosti. Táto povinnosť je podľa energetického zákona a jeho § 4 odseku (9): Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 a 5, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Keďže je … Continue reading Tlačivá na splnenie oznamovacej povinnosti úradu