Malé a Lokálne zdroje po novom

Od 1. 12. 2022 začne platiť novela Zákona o podpore OZE (a VÚKV), ktorá prináša podstatné úpravy do realizácií Malých (§ 4a) a Lokálnych (§ 4b) zdrojov. Čo to v praxi bude znamenať a aké ďalšie zmeny sú v zákone? Zmeny pre Malý zdroj § 4a Malý zdroj je po novom definovaný výkonom 10,8 kW. Najpodstatnejšú zmenu prináša priamo paragraf 4a v odseku (3):“Prevádzkovateľ distribučnej … Continue reading Malé a Lokálne zdroje po novom

Tlačivá na splnenie oznamovacej povinnosti úradu

V minisérii o legislatívnych a technických rámcoch fotovoltiky na Slovensku sme v štvrtom a piatom dieli narazili na povinnosť oznámiť úradu (ÚRSO) začiatok, ukončenie a zmenu činnosti. Táto povinnosť je podľa energetického zákona a jeho § 4 odseku (9): Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 a 5, sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti. Keďže je … Continue reading Tlačivá na splnenie oznamovacej povinnosti úradu