Zjednodušený proces realizácie FV Lokálneho zdroja

Možnosti realizácie LZ

Lokálny zdroj (ďalej LZ) je fotovoltická realizácie zdroja prednostne na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu. Nevylučuje sa predaj prebytkov. Je realizovaný podľa Zákona o podpore OZE a jeho § 4b. Môže byť pre hocijakého majiteľa – zväčša firma (či iný subjekt: školy, samospráva, …), ale LZ môže riešiť aj väčšia domácnosť, ktorá má veľa plochy a MRK väčšie ako 10 kW.

Je obmedzený maximálnym výkonom vo výške MRK – Maximálne rezervovanej kapacity odberu. LZ môže byť len na existujúcom odbernom mieste reálneho odberateľa.

Tento článok nerieši všetky okoľnosti výstavby LZ, ale len zjednodušený administratívny postup. Pre viac detailov o výstavbe LZ je tu starší článok: Výroba elektriny v medziach zákona – aktuálne po 1. 1. 2019. Jeho aktualizáciu na súčasnú legislatívu chystáme.

Pre účely tohto textu vylučujem systémy podporenej z nejakých eurofondov, všetky realizácie iba za vlastné financie.

Lokálny zdroj môže byť realizovaný v dvoch režimoch:

 • Optimalizovaný na spotrebu s nulovými prebytkami. V tom prípade sa ale viac oplatí iný režim – výroba na vlastnú spotrebu.
 • Maximalizovaná výroba (až do výšky MRK) a predajom veľkej časti vyrobenej elektriny dodávateľovi.

Pri optimalizovanom výkone na spotrebu neodporúčam realizovať LZ, ale iný spôsob výroby – výroba na vlastnú spotrebu.

Limity pre LZ

10 kW – do tejto hranice je to aj malý zdroj a nemusí sa registrovať na colnici.

100 kW – realizácia bez pripojenia na IS distribučky a stačí priebehový elektromer na svorkách generátora bez diaľkového odpočtu.

500 kW – do 30. 9. je nad túto hranicu potreba „povolenie MH SR na výstavbu“. Po 1. 10. 2022 sa hranica posúva na 5 MW.

MRK – maximálna rezervovaná kapacita odberu = maximálny realizovateľný výkon LZ.

Rozdelenie činností pri LZ

Procesy pri spustení je možné rozdeliť na tieto časti:

 1. Pred začatím realizácie
 2. Realizácia LZ
 3. Administratíva počas prevádzky

Pred začatím realizácie

Zmluva o dielo – zazmluvniť si dielo pred rezerváciou kapacity.

Rezervácia kapacity

Pred realizáciou overiť, či RDS má v svojom regione dostatočnú pripojiteľnú kapacitu na LZ.

ZSDis – https://www.zsdis.sk/documents/233/ZSD_Ziadost-o-pripojenie-zariadenia-na-vyrobu-EE-do-DS

SSD – https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty/vyrobcovia_elektriny/%C5%BDiados%C5%A5%20o%20pripojenie%20lok%C3%A1lneho%20zdroja.pdf

VSD – https://www.vsds.sk/mdoc/dso.D1600.A/doc/Ziadost_o_stanovisko_k_MRK_na_pripojenie_zdroja2021.pdf

Posúdenie projektovej dokumentácie

ZSDis a SSD pred realizáciou, VSD po realizácii.

Zmluva o pripojení a prístupe

Súčasťou procesu rezervácie kapacity pres začatím realizácie.

Oznámenie drobnej stavby/stavebné povolenie

Metodické usmernenie MDVRR SR č. 23638/2011/SVBP-53431 – https://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/ou_trnava/vystavba/usmernenia/2011/16_2011.pdf

Toto metodické usmernenie hovorí, že ak je to výroba prednostne pre vlastnú spotrebu tak patrí do kategórie Fotovoltické zariadenie (a nie elektráreň). Pre FVZ stačí „Oznámenie drobnej stavby“.

LZ musí absolvovať nejaký spôsob administratívy stavby na stavebnom úrade. Je to nevyhnutné nakoľko pri ohlásení na ÚRSO je jeden z podkladov aj podklady zo stavebného úradu. Či miestny stavebný úrad akceptuje iba ohlášku alebo bude požadovať celé stavebné povolenie je na jeho voľbe. Metodické usmernenie vyššie dáva záverečné rozhodnutie na stavebný úrad.

I pri ohláške je potreba jej „právoplatnosť“ – po 30 dňoch (ak nie sú žiadne pripomienky) sa ohláška stáva „právoplatnou“ a je potreba na stavebný úrad zájsť a podanú ohlášku „správoplatniť“. To sa vykoná pečiatkou „Právoplatné“

Realizácia

Výstavba

Postaviť FVE je ten najmenší problém v celom procese realizácie. 🙂

Meranie na svorkách generátora

251/2012 § 41:

 • Do 100 kW – typ B (priebehové bez diaľkového odpočtu)
 • Nad 100 kW – typ A (priebehové s diaľkovým odpočtom)

Pripojenie na RIS 

Nad 100 kW výkonu, viď pripojovacie podmienky jednotlivých RDS.

Oznámenie o uvedení do prevádzky

Formulár na každej jednej RDS.

Funkčné skúšky a výmena elektromera

Na základe “Oznámenia”, viď vyššie, RDS vykoná funkčné skúšky a výmenu elektromera (251/2012 § 40).

Vykonanie TO a FS po vybudovaní zdroja (platí pre LZ nad 10kW), overenie blokád/ovládania HRM z dispečingu (platí pre LZ nad 100 kW vrátane).

Iné podmienky LZ

§ 4b ods. (3) Výrobca elektriny v lokálnom zdroji musí:

 1.  mať uzatvorenú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy pre lokálny zdroj (riešená v procese rezervácie kapacity a prípravy LZ),
 2. spĺňať obchodné a technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy,
 3. doručiť úplné oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite; vzor oznámenia zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle.

Formulár na “Oznámenie” na stránkach RDS.

Miestny prevádzkový predpis – niektoré RDS tvrdia, že je potreba. Zákon také nepožaduje.

Po realizácií

Každý výkonu sa musí zaregistrovať:

 • ÚRSO, na základe toho dostane “Potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji”.
 • OKTE, a.s. – povinnosť poskytovať údaje o výrobe na svorkách zdroja, viď montáž merania na svorkách generátora.

LZ nad 10 kW musí aj:

 • Registrácia ako “Plátca spotrebnej dane z výroby elektriny”.

ÚRSO

Registrácia LZ podľa 309/2009 § 4b ods. (8) “Potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji”: www.urso.gov.sk/povolenia-a-oznamenia

OKTE, a.s.

Zmluva o poskytovaní údajov:

https://www.okte.sk/sk/zber-a-sprava-udajov/zmluvy/

Colnica

Zákon 609/2007 – daňový platca. LZ nad 10 kW sa podľa tohto zákona musí zaregistrovať na finančnej správe ako “Daňový platca”. Finančná správa – Vzory tlačív:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/REGSPDv20.pdf

Pre registráciu nie je podstatné či LZ je na domácnosti alebo na podnikateľskom subjekte.

Po obdržaní “Registrácie” musí výrobca toto oznámiť svojmu dodávateľovi elektriny a ten začne dodávať elektrinu bez spotrebnej dane. Následne je nevyhnutné každý mesiac posúdiť či je potreba podať daňové priznanie, viď kapitola nižšie.

Povinnosti počas následnej prevádzky

OKTE, a.s.

LZ do 10 kW vyplní údaje o výrobe na svorkách zariadenie do 5. pracovného dňa nasledujúceho roku.

LZ do 100 kW vyplní údaje o výrobe na svorkách zariadenie do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca.

LZ nad 100 kW musí poskytovať tieto údaje denne vždy do 10:00 nasledujúceho dňa.

Bez rozdielu výkonu viď:

https://www.okte.sk/media/vpqmxelz/prev%C3%A1dzkov%C3%BD_poriadok_okte__a-s-__%C3%BA%C4%8Dinn%C3%BD_od_17-06-2021_.pdf „2.3.5. Údaje poskytované od výrobcu elektriny“.

Colnica

Nakoľko platba spotrebnej dane z elektriny prešla z dodávateľa na výrobcu, tak ten si musí každý mesiac vypočítať či má daňovú povinnosť.

Pokiaľ by bola daň vyššia ako 5 €, tak musí do 25. dňa nasledovného mesiaca podať daňové priznanie a daň zaplatiť.

5 € znamená že v súčte nakúpi bez dane a vyrobí viac ako 3,87 MWh. Nakoľko spotrebná daň je 1,32 €/MWh, tak 5 € je 5/1,32 = 3,87 MWh.

Platba TSS

OKTE bude posielať mesačne faktúru na platbu TSS (Tarifa za systémové služby) – cca. 6 €/MWh za každú vyrobenú MWh.

Poznámka

Autor článku a jeho spoločnosť poskytuje konzultačné služby a službu realizácie týchto administratívnych povinností, tak ak budete mať z toho “guláš”, tak rád pomôže.

Dodatok

Uvedené informácie sú odborným názorom autora a iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o. nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Aplikáciu tu napísaného riešite iba na vlastnú zodpovednosť. Článok slúži najmä na úvod do vášho hlbšieho štúdia problematiky. Treba si však uvedomiť naše ústavné právo zákony čítať a slobodne si ich vysvetľovať.

Ak vás článok zaujal, alebo máte doplňujúce otázky, tak nám napíšte do diskusie pod článkom. Samozrejme nás poteší „lajk“ nie len k článkom, ale aj na našej FB stránke. Bude to malá odmena za našu snahu.

2 myšlienky na “Zjednodušený proces realizácie FV Lokálneho zdroja

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.