ÚRSO a metódy stalinských čistiek

Digitalizácia štátne správy má občanom pomôcť, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ju ale pochopil po svojom – ako nástroj na šikanovanie a proaktívne hľadanie chýb z “dávnej” minulosti, za ktoré spätne môže potrestať. Vykonanie “spravodlivosti” zoznamom “hriešnikov” ÚRSO niekedy v priebehu prvej poloviny marca na svojej stránke zverejnil “Zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia na výrobu elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu podľa § 3 ods. … Continue reading ÚRSO a metódy stalinských čistiek

Pozor: Posledné dva týždne na splnenie povinností pre podporu v 2018

Rok 2015 bol pre výrobcov elektriny z OZE a KVET náročný. Regionálne distribučky prvýkrát uplatnili (hlúpe) ustanovenie zákona, že o podporu na ďalší rok treba žiadať. V tom roku prišlo o podporu cez 1 100 výrobcov a celkovo prišli asi o 60 mil. €. Táto udalosť pútala dosť veľa pozornosti. SAPI a aj tu sme o tom dosť písali. Dve najdôležitejšie povinnosti pre OZE a … Continue reading Pozor: Posledné dva týždne na splnenie povinností pre podporu v 2018

Spresnenie povinnosti registrácie – je vás viac zasiahnutých

Už v decembri minulého roka sme upozorňovali na to, že sa týka aj časti výrobcov podľa zákona o podpore OZE. SAPI a kancelária Poláček a partners spracovali hlbšiu analýzu zákona o registri partnerov verejného sektora č. 315/2016, tzv. protischránkového zákona.  Povinnosť je širšia ako sme písali Ako sme už pôvodne písali, tak: “Jeden z tých lepších zákonov v posledných rokoch je zákon o registri partnerov verejného … Continue reading Spresnenie povinnosti registrácie – je vás viac zasiahnutých

Protischánkový zákon a povinnosti výrobcov elektriny

Jeden z tých lepších zákonov v posledných rokoch je zákon o registri partnerov verejného sektora č. 315/2016, tzv. protischránkový zákon. Má pomôcť aby sa naše (verejné) financie neliali do anonymných “schránkových” firiem. Má pomôcť pri budovaní lepšieho Slovenska, bojovať proti praniu špinavých peňazí, znižovať korupciu a pod. Potiaľ chvála, ale tento zákon sa týka aj energetiky a to dosť podstatne. Zmena aj pre energetickú legislatívu … Continue reading Protischánkový zákon a povinnosti výrobcov elektriny

Ako s dátami na OKTE jednoduchšie

Pred nedávnom sa na energetickom trhu objavila ďalšia služba, ktorá si dala za úlohu zjednodušiť život podnikateľom v elektroenergetike – eSmart. Čo je eSmart Portál eSmart slúži výrobcom, distribútorom a odberateľom elektrickej energie k sprístupneniu nameraných údajov elektrickej energie. eSmart zároveň zabezpečuje automatické nahlasovanie nameraných údajov do informačných systémov OKTE, a.s. a SEPS, a.s., čím výrobcom a distribútorom uľahčuje napĺňanie požiadaviek platnej legislatívy. Namerané údaje eSmart … Continue reading Ako s dátami na OKTE jednoduchšie