Normy ich záväznosť – vyžadovateľnosť

Vo štvrtom čísle tohto ročníka sa časopis ATP Journal sa v úvodnom článku venoval veľmi zaujímavej téme s hlbokým presahom do oblasti energetiky – posudzovanie zhody a bezpečnosti strojov a zariadení. Na začiatku článku bolo úderné zhrnutie ako sú u nás na tom normy a vyžadovanie ich plnenia. Je to téma veľmi aktuálna aj pre realizácie (malých) fotovltických zdrojov. Preto so súhlasom redakcie a autor p. Bložona jej publikujem aj … Continue reading Normy ich záväznosť – vyžadovateľnosť