Tlačová správa: Nadácia Veolia Slovensko oslavuje 10 rokov

Nadácia Veolia  Slovensko si tento rok pripomína okrúhle 10. výročie. Počas svojej existencie podporila 169 projektov v celkovej sume takmer 450 000 € predovšetkým v oblasti  sociálnej pomoci, vzdelávania, športu, kultúry ako aj životného prostredia  v mestách, kde pôsobí skupina Veolia. Svoju pomoc rovnako venovala aj zamestnancom skupiny a ich rodinám, ktorí sa ocitli v neľahkých životných situáciách. S podporou Nadácie Veolia Slovensko sa pravidelne realizujú aj vzdelávacie súťaže pre žiakov … Continue reading Tlačová správa: Nadácia Veolia Slovensko oslavuje 10 rokov