Výroba výlučne na vlastnú spotrebu

Energetický zákon definuje výrobu elektriny ako podnikanie a iba vymedzené činnosti ponechal ako nepodnikanie. Prvá a najdôležitejšia je “výroba výlučne na vlastnú spotrebu”. Ďalšie sú malý zdroj do 11 kW a aktívny odberateľ do 1 MW. Tento článok sa však bude venovať iba “výrobe výlučne na vlastnú spotrebu”.

Ako si vyrobiť elektrinu a nemusieť riešiť kopu byrokracie

V prvom rade si treba uvedomiť moc, ktorú nám dáva Ústava SR v svojom článku 2: “Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.” Tvorca energetického zákona však bol mazaný a v § 4 “Podnikanie v energetike” hneď v odseku (1) vymedzil, že “Podnikaním v energetike je“: podľa písm. a) “výroba, uskladňovanie, ...”

To by znamenalo, že ktokoľvek vyrába elektrinu (i šúchaním líščieho chvosta po ebonovej tyči 🙂 ) by musel plniť všetky povinnosti ako majiteľ jadrovej elektrárne. Preto je napísané v § 4 odsek 2: “Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, … výlučne pre vlastnú spotrebu…”. Avšak pozor: odsek končí vetou “Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 12 až 14.” a súčasťou § 4 je aj odsek 9: “Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa odseku 2 alebo odseku 5 … sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti.

Význam ľudskou rečou

Elektrinu si môže každý vyrábať sám a nemusí sa stať energetickým podnikateľom. Výroba elektriny je v zákone definovaná ako premena inej energie na elektrinu. A každý kto dostal “blesk – koplo ho” keď chcel chytiť kľučku vie, že elektrinu (statickú) si (nechtiac) vyrábame aj pohybom.

A práve preto je výroba elektriny výlučne na vlastnú spotrebu vylúčená z podnikania v energetike. Lenže na každú takú výrobu sa vzťahuje oznamovacia povinnosť na úrad (ÚRSO). A inštalovaný výkon takého zdroja nesmie presiahnuť 1 MW (či 5 MW v prípade slnečnej energie). To je dôsledok toho § 12.

Tlačivá na oznámenie úradu sú na tomto mieste. Striktný výklad odseku (9) je, že aj ten kto jazdí autom (vyrába elektrinu z baterky či alternátora), alebo má akékoľvek elektroniku s baterkou by sa mal oznámiť na úrad. Pri striktnejšom, až komickom, výklade by sa mal oznámiť aj každý koho kopla statická elektrina. Za neoznámenie začatia, ukončenia a zmeny výroby mimochodom hrozí pokuta 300 € až 300 000 € (podľa sankčného paragrafu). Za tú statickú elektrinu či baterky a alternátory to asi nehrozí, ale s takou fotovoltikou už to tak isté nie je. Tí čo si teda vyrábate elektrinu v niečom väčšom ako záhradná lampička, kalkulačka či plašička na krtkov by ste oznámenie mali zvážiť. Praktická hranica je asi viac ako 2 FV napevno namontované panely.

Ako sa nenechať zmerať (chytiť) pri výrobe elektriny

Paragraf riešiaci “výrobu výlučne na vlastnú spotrebu” nerieši či je alebo nie je výroba pripojená do elektrickej siete (zákon to nazýva sústava). Avšak pozor, od 2020 nás zákonodarcovia “obdarili” aj § 46a “Neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy. Neoprávnená dodávka sa zakazuje. Ale čo je tá neoprávnená dodávka:

 • Pripojenie výroby elektriny do prenosovej či distribučnej sústavy.
 • Dodávka elektriny bez zmlúv – najmä bez zmluvy o pripojení.
 • Dodávka bez určeného meradla.

Za neoprávnenú dodávku hrozí odpojenie tejto výroby a dokonca aj spotreby.

Tento paragraf je opäť dôkazom, že tvorca zákona (MH SR) ani poslanci nemajú predstavu o fyzike a elektrine. Pretože v dnešnej digitálnej dobe nám z domov a objektov bežne “tečie” elektrina aj bez toho aby tam bola účelová výroba. Je síce fakt, že tie toky sú krátke a malé, ale sú zmerateľné a relatívne časté.

Typy elektromerov

Elektromer môže byť analógový (tzv. koliesko či krížik) alebo digitálny. Princíp merania nie je až taký podstatný, skôr ide o to či vie zmerať toky “dnu” a “von” a či ich vie zaznamenať. Na odhalenie tejto možnosti nám slúžia jednotlivé “ikony” na elektromeroch. A tie si teraz popíšeme.

Umiestnenie ikon na elektromeri

Všeobecný obrázok “distribučného elektromeru. V tomto prípad je to od ZSDis. Na obrázku je vidieť umiestnenie typových ikon elektromeru. Nie každý elektromer ich má takto samostatne a treba ich občas aj hľadať.

Veľké koliesko s dvoma diódami je “optické oko” – pomocou neho sa dajú údaje z elektromera prečítať.

4Q (2Q), jednofázový

Elektromer jednofázový (často pri bytoch v bytovkách) a najmä šípka dnu a von ukazuje, že je to elektromer tzv. 4Q – meria činný aj jalový smer dodávky aj odberu. Pre domácnosti sa jalovina neúčtuje a tak pre domácnosti je to viac-menej 2Q elektromer. Avšak ak je to elektromer s diaľkovým odpočtom, môže údaje o jalových tokoch posielať do IS distribučky.

4Q (2Q), trojfázový

To isté ako vyššie, ale tentokrát trojfázový.

Takýto, alebo 1f, bude výsledkom inštalácie malého alebo lokálneho zdroja. V malom zdroji podľa § 4a bude riešený zápočet medzi fázami v reálnom čase.

Pokiaľ má výrobca elektriny výlučne pre vlastnú spotrebu takýto elektromer, musí si byť veľmi istý, že jeho FV zdroj nemá prebytky. Lebo ak má, tento typ elektromera ich zaregistruje a “odreportuje” do distribučky. Buď každých 15 min. – elektromer s diaľkovým odpočtom, alebo na konci fakturačného obdobia ich stiahne “odpočtár”.

Pripočítava výrobu, nereportuje, trojfázový

Tento elektromer je “milosrdnejší” k reportovaniu, nie však k peňaženke výrobcu. Nie je schopný zmerať potenciálne pretoky, nakoľko všetko čo by tieklo smerom von z objektu pripočíta ku spotreba.

Pre výrobcu to znamená, že aj tu by mal mať dobre nastavenú výrobu aby nedochádzalo k pretokom. Síce ho podľa § 46a nemôžu vypnúť – nedá sa zmerať nevyžiadaná dodávka. Ale zato ak by FV zdroj bol zle nastavený a tieklo veľa “von”, tak sa všetka táto výroba priráta k nakupovanej elektrine. A teda ju výrobca ešte raz zaplatí (teda nie len nákupom zdroja).

Elektromer s brzdou

Toto je pre vlastnú výrobu najlepší elektromer, akurát ich ubúda. Štandardne to boli všetky analógové elektromery (kolieska), ale tých už je na Slovensku poskromne. Niektoré digitálne elektromery majú takúto ikonu tiež, ale skôr budú mať tú “pripočítavaciu”. Takmer všetky elektromery s diaľkovým odpočtom však majú 4Q nastavenie.

Aj s takýmto elektromerom sa určite oplatí nastaviť aktívny manažment nedodávanie prebytkov. Distribučka môže kedykoľvek elektromer vymeniť a potom to bude zbytočná oštara niečo riešiť a meniť. Takže aj pre tento typ elektromerov odporúčam podobné nastavenie FV zdroja ako v prípadoch vyššie.

Záver

Tento článok sa venuje najmä administratívnemu nastaveniu výroby výlučne na vlastnú spotrebu. Vôbec nerieši “aktívny manažment prebytkov”. To je téma na samostatný článok.

Výroba elektriny výlučne na vlastnú spotrebu je legitímny spôsob ako si zabezpečiť vlastnú a lacnejšiu elektrinu. Avšak nie je to také priamočiaré ako riešiť malý zdroj (§ 4a) a elektrina (prebytky) sa nedávajú predávať ako z lokálneho zdroja (§ 4b). Všetci čo chcú riešiť zdroj do 10 kW by mali zabudnúť na výrobu výlučne na vlastnú spotrebu a jednoducho si zrealizovať malý zdroj podľa § 4a. Administratíva je jednoduchá, nie sú pri takejto výrobe žiadne prevádzkové energetické administratívne povinnosti. A keď z FV zdroja dačo pretečie – môže.

K dispozícii je celá šírka riešení zabráneniu prebytkov, s viacerými mám skúsenosť alebo vedomosti. Ak máte vlastné pozitívne skúsenosti, alebo naopak ste niečo podcenili a chcete pomôcť iným neurobiť tú istú chybu, tak sa mi ozvite (na mail). Pripravujem pomerne obsiahly článok na toto téma. Nech sa zbytočne chyby neopakujú alebo sa šíri dobrá skúsenosť.

A ešte pridám tradičný dôvetok.

Dodatok

Uvedené informácie sú odborným názorom autora a iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o. nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Aplikáciu tu napísaného riešite iba na vlastnú zodpovednosť. Článok slúži najmä na úvod do vášho hlbšieho štúdia problematiky. Treba si však uvedomiť naše ústavné právo zákony čítať a slobodne si ich vysvetľovať.

Ak vás článok zaujal, alebo máte doplňujúce otázky, tak nám napíšte do diskusie pod článkom. Samozrejme nás poteší „lajk“ nie len k článkom, ale aj na našej LinkedIn stránke. Bude to malá odmena za našu snahu.

7 myšlienok na “Výroba výlučne na vlastnú spotrebu

 1. Dobrý deň,zaujímavé čítanie..môžete mi prosím odporúčiť viac informácii ohľadom výroby el.energie pre vlastnú spotrebu?Dakujem

 2. Pre odberateľa elektriny je viac ako “výroba” elektriny dôležitejšia dodávky elektriny. Odberateľ potrebuje:
  – aby elektrina bola v jeho v jeho dome k dispozícií najlepšie 24/7, alebo blízko tomuto číslo a
  – aby množstvo elektriny bolo k dispozícií podľa potreby. Raz pre maličké rádio pár Wattov, potom pre práčku pár 1-2 kW, chladničku a podobne. V noci málo (podľa typu kúrenia) cez deň viac, v lete v zásade menej, v zime trochu viac. Takýto režim nedokáže zabezpečiť jedna elektráreň hoci by bola na využívanie energie z fúzie ľahkých jadier. Dobrú disponibilitu dokáže zabezpečiť iba viacero elektrární, ktoré dokážu regulovať svoj výkon podľa meniacej sa spotreby elektriny u odberateľov.
  Termín “výroba elektriny” je iba dlhoročne a na celom svete používaný ľudový termín, rovnako jedna elektráreň hoci na vlastnej streche nedokáže zabezpečiť spotrebu pre domček. Ak by niekto rozmýšľal, že predsa to ide, tak áno, je to možné, ale iba spolu so sériou batérií. To, čo je dnes bežne zaužívané “virtuálna batéria” nie je fyzikálne správne a malo by sa to považovať za greenwashingovú reklamu. Na druhej strane bez virtuálnej batérie je finančná rentabilita značne ohrozená.

  Toto nie je útok proti inštalácií fotopanelov na strechu, ale volanie po spravodlivosti. Ak sú panely na streche veľké je to výhodné najmä pre “distribútora elektriny”, ktorý získa elektrinu v najšpičkovejšom čase a “vracia” ju v noci/mimo špičky a pre “distribútora elektriny”, ktorý dostáva zaplatené za všetko to, čo ide do tzv. virtuálnej batérie a nemusí si kupovať časť elektriny na straty. No a finally majiteľ panelov neplatí za udržiavanie frekvencie za tú časť výroby, ktorá ostane v domčeku.

  1. Ja v texte neriešim energetickú nezávislosť na sieti (sústave), skôr je to o tom, že mám dom (firmu či dačo čo je pripojené a odoberá) a teraz si naň dám pár panelov. A tak sa z prostého odberateľa stanem aj “výrobcom”. No a teraz ako to urobiť správne (zasa – správne elektricky je iná téma, teraz je to správne legislatívne).
   Pre výrobu do 10 kW by som vôbec neodporúčal riešiť tento spôsob. Je lepšie realizovať malý zdroj podľa § 4a (viď iný článok).
   BTW: majiteľ platí za udržiavanie frekvencie – má to v platbe za dober (dodávku). No áno TSS platí za menší objem.
   P.S.: nastavenia trhu s elektrinou začínajú silne pokulhávať za realitou. “Klasickí” energetici (najmä na MH SR a ÚRSO) sa snažia zmene brániť zákonmi a reguláciou. Distribučky tiež skôr hádžu polená pod nohy, ale svet sa mení a viac a viac ľudí si bude svoju elektrinu vyrábať. A tak sa aj tí dinosauri budú musieť prispôsobiť – zatiaľ majú výhodu v tom, že sú potrební. Ale to nemusí trvať navždy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.