Slovenské elektrárne a.s. – kto bude ich majiteľom?

Rok 2014 je pre slovenskú energetiku pomerne hektický. Do účinnosti vstúpila novela zákona č. 309/2009 Z.z. dávajúca ľuďom možnosť vlastniť svoj malý zdroj, príprava na plynovú a inú krízu vďaka Ukrajine, SSE a.s. a SPP a.s. zmenili vlastníka a podobne.  Najväčšia udalosť – teda aspoň čo sa týka objemu financií bola spustená talianskym väčšinovým vlastníkom Slovenských elektrární a.s. – ich možný predaj. Od skorého leta … Continue reading Slovenské elektrárne a.s. – kto bude ich majiteľom?

Slovensko, Mochovce a nukleárny odpad

Účelom tohto webu je kombinovať informácie z oblasti energetiky s cieľom získania väčšieho rozhľadu a možnosti robiť si vlastné závery. Samozrejme kombinácia informácií môže predostierať nejaké závery, ale hlavný účel je aby si čitatelia robili vlastné závery. Ideálne keď sa nespoľahnú na informácie tu zverejnené, ale vyhľadajú si ďalšie. Prípadne ak začnú pod článkom (zdôrazňujem) slušne diskutovať. Témou tohto článku je nukleárny odpad a zdrojom … Continue reading Slovensko, Mochovce a nukleárny odpad