OZE aukcie – ÚRSO a MH SR o nich rozprávajú – inde reálne fungujú

Už v roku 2014 začalo ÚRSO, a tiež MH SR, rozprávať o neudržateľnosti podpory nových OZE doplatkom (vo svete FiT – Feed-in-Tariff), a že jeden zo spôsobov podpory by mohli aukcie na inštalovaný výkon. V návrhu novej regulačnej politiky (2017 – 2021) sa nesmelo objavili náznaky, ale bez nejakej konkretizácie. Navyše je k uplatneniu takejto podpory potreba zmeniť zákon o podpore OZE (č. 309/2009). A … Continue reading OZE aukcie – ÚRSO a MH SR o nich rozprávajú – inde reálne fungujú