Slovenské elektrárne spustili do prevádzky malú vodnú elektráreň Dobšiná III

Spoločnosť Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, pripojila do siete novú malú vodnú elektráreň Dobšiná III s inštalovanou kapacitou 0,315 MW. Nová malá vodná elektráreň, ktorá doplnila vodnú stavbu Dobšiná vyrobí ročne v priemere 1485 MWh elektrickej energie. Projektom výstavby  malej vodnej elektrárne Dobšiná III rozšírili Slovenské elektrárne svoje výrobné portfólio obnoviteľný zdroj, ktorým opätovne zvýšia súčasný  90% podiel elektriny vyrobenej bez  produkcie škodlivých emisií. Vodné … Continue reading Slovenské elektrárne spustili do prevádzky malú vodnú elektráreň Dobšiná III