Ako so spotrebou daňou pri nepodnikaní v energetike?

OZE (nie len fotovoltika) sa dostala na takú úroveň, že sa oplatí si vyrábať elektrinu sám pre seba bez finančnej podpory štátu. Energetický zákon takú výrobu jednoznačne dovoľuje v kategórii výroby elektriny ako nepodnikanie (v elektroenergetike). Avšak popri čiste energetických zákonoch mám aj daňový zákon, ktorý sa zaoberá výrobou elektriny – zákon o spotrebnej dani z elektriny. Pri pojme “spotrebná daň” nerozhoduje či sa pri … Continue reading Ako so spotrebou daňou pri nepodnikaní v energetike?

LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 7

Fotovoltika sa vyvíja veľmi dynamicky, ako z pohľadu technického, tak ekonomického ale najmä legislatívneho. Zákon o podpore OZE a VÚKV sa menil doposiaľ viac ako raz do roka.  Prvý diel tejto minisérie sa venoval histórii FV na Slovensku. V druhom dieli sme rozoberali technické spôsoby riešenia FVE/Z (fotovoltických elektrárni alebo zariadení). V treťom dieli sme sa pozreli na základné pojmy v slovenskej legislatíve a energetike. Štvrtý a piaty diel  sa začal venovať legislatívnym možnostiam pripojenia FVE/Z. V šiestom pokračovaní sme … Continue reading LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 7

LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 4

Fotovoltika sa vyvíja veľmi dynamicky, ako z pohľadu technického, tak ekonomického ale najmä legislatívneho. Zákon o podpore OZE a VÚKV sa menil doposiaľ viac ako raz do roka.  Prvý diel tejto minisérie sa venoval histórii FV na Slovensku. V druhom dieli sme rozoberali technické spôsoby riešenia FVE/Z (fotovoltických elektrárni alebo zariadení). V treťom dieli sme sa pozreli na základné pojmy v slovenskej legislatíve a energetike. Tento diel bude venovaný legislatívnym možnostiam pripojenia FVE/Z. 5 Aké sú možnosti realizácie FV Za krátku dobu … Continue reading LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 4

Pojednanie o tom ako si zriadiť vlastnú výrobu elektriny s čo najmenšou byrokraciou

Uvedené pojednanie je iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Pojednanie je spracované na základe Zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012 (www.zakonypreludi.sk/zz/2012-250), ale aj seminára o energetickej legislatíve (sféra 24. až 25. 7. 2014). Definícia čo je podnikanie a čo výrobca Zákon v: § 1 odsek … Continue reading Pojednanie o tom ako si zriadiť vlastnú výrobu elektriny s čo najmenšou byrokraciou