Ako so spotrebou daňou pri nepodnikaní v energetike?

OZE (nie len fotovoltika) sa dostala na takú úroveň, že sa oplatí si vyrábať elektrinu sám pre seba bez finančnej podpory štátu. Energetický zákon takú výrobu jednoznačne dovoľuje v kategórii výroby elektriny ako nepodnikanie (v elektroenergetike). Avšak popri čiste energetických zákonoch mám aj daňový zákon, ktorý sa zaoberá výrobou elektriny – zákon o spotrebnej dani z elektriny. Pri pojme “spotrebná daň” nerozhoduje či sa pri … Continue reading Ako so spotrebou daňou pri nepodnikaní v energetike?

Dva prístupy k obnoviteľnej energetike

V poslednom týždni som sa (teda nie len ja) v asociácii venoval riešenie aktuálnej krízy pochopenia legislatívy a jej dôsledkov – desiatky a stovky majiteľov výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby pred infarktom. Viac detailov tu na stránkach asociácie. V tejto súvislosti ma zaujal článok zo serveru cleantechnica.com z 13. 12. 2014. Celý článok sa venuje experimentálnemu mestu v podaní spoločnosti Panasonic – “Panasonic “Smart … Continue reading Dva prístupy k obnoviteľnej energetike

LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 7

Fotovoltika sa vyvíja veľmi dynamicky, ako z pohľadu technického, tak ekonomického ale najmä legislatívneho. Zákon o podpore OZE a VÚKV sa menil doposiaľ viac ako raz do roka.  Prvý diel tejto minisérie sa venoval histórii FV na Slovensku. V druhom dieli sme rozoberali technické spôsoby riešenia FVE/Z (fotovoltických elektrárni alebo zariadení). V treťom dieli sme sa pozreli na základné pojmy v slovenskej legislatíve a energetike. Štvrtý a piaty diel  sa začal venovať legislatívnym možnostiam pripojenia FVE/Z. V šiestom pokračovaní sme … Continue reading LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 7

LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 4

Fotovoltika sa vyvíja veľmi dynamicky, ako z pohľadu technického, tak ekonomického ale najmä legislatívneho. Zákon o podpore OZE a VÚKV sa menil doposiaľ viac ako raz do roka.  Prvý diel tejto minisérie sa venoval histórii FV na Slovensku. V druhom dieli sme rozoberali technické spôsoby riešenia FVE/Z (fotovoltických elektrárni alebo zariadení). V treťom dieli sme sa pozreli na základné pojmy v slovenskej legislatíve a energetike. Tento diel bude venovaný legislatívnym možnostiam pripojenia FVE/Z. 5 Aké sú možnosti realizácie FV Za krátku dobu … Continue reading LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ RÁMCE FOTOVOLTIKY NA SLOVENSKU – DIEL 4

Pojednanie o tom ako si zriadiť vlastnú výrobu elektriny s čo najmenšou byrokraciou

Uvedené pojednanie je iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o.  nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Pojednanie je spracované na základe Zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012 (www.zakonypreludi.sk/zz/2012-250), ale aj seminára o energetickej legislatíve (sféra 24. až 25. 7. 2014). Definícia čo je podnikanie a čo výrobca Zákon v: § 1 odsek … Continue reading Pojednanie o tom ako si zriadiť vlastnú výrobu elektriny s čo najmenšou byrokraciou

SAPI: Pokračovanie legislatívneho boja proti nelegálnemu G-komponentu

V úsilí o nápravu protiprávneho stavu, vzniknutého zavedením G-komponentu úradom (ÚRSO) SAPI a jeho členovia podstúpili ďalší krok. Advokátska kancelária SEMANČÍN POLÁČEK podala v mene niektorých členov SAPI žalobu o vrátenie G-komponentu spolu s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia proti všetkým trom regionálnym distribučným spoločnostiam (RDS – ZSDis a.s., SSE-D a.s. a VSD a.s.). Súčasne boli tieto tri RDS listom upozornené na tieto právne kroky. RDS sú v podstate “nevinnou” obeťou v tejto … Continue reading SAPI: Pokračovanie legislatívneho boja proti nelegálnemu G-komponentu