SOLARIS: FVE ako budúci odpad – časť 3.

V prvej časti série článkov o komponentoch FVE ako budúceho odpadu sme sa venovali najmä definícii pojmov, a aj tomu, pre koho pri inštalovaní FVE/Z je potrebné sa zákonom o odpadoch zaoberať. Druhá časť sa venovala povinnostiam “výrobcov” – tých čo uvádzajú výrobok na slovenský trh. A aj teraz chcem poďakovať pani Ing. Elene Bodíkovej, PhD. zo spoločnosti VIK s.r.o.  za inšpiráciu pre napísanie tejto série. V podstate ide … Continue reading SOLARIS: FVE ako budúci odpad – časť 3.

SOLARIS: FVE ako budúci odpad – časť 2.

V predchádzajúcej časti článkov o komponentoch FVE ako budúceho odpadu sme sa venovali najmä definícii pojmov, a aj tomu, pre koho pri inštalovaní FVE/Z je potrebné sa zákonom o odpadoch zaoberať. A aj teraz chcem poďakovať pani Ing. Elene Bodíkovej, PhD. zo spoločnosti VIK s.r.o.  za inšpiráciu pre napísanie tejto série. V podstate ide o zjednodušený výklad zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení … Continue reading SOLARIS: FVE ako budúci odpad – časť 2.

SOLARIS: FVE ako budúci odpad – časť 1.

Jedna z najzaujímavejších prednášok odborného sprievodného programu výstavy SOLARIS Nitra 2016 organizovaným SAPI bola nesporne prednáška o “Povinnostiach výrobcov a dovozcov fotovoltaických technológií vyplývajúce zo zákona o odpadoch“. Veľká vďaka za uvedenie do problematiky a zmenách po 1. 1. 2016 patrí pani Ing. Elene Bodíkovej, PhD. zo spoločnosti VIK s.r.o. Pôvodná prednáška p. Bodíkovej VIK – fotovoltaika však pre účely tohto textu bola rozšírená a rozdelená na viacero častí. … Continue reading SOLARIS: FVE ako budúci odpad – časť 1.

Prečo prísť na výstavu SOLARIS do Nitry

Dávame Vám do pozornosti bohatý sprievodný program podujatia a množstvo zaujímavých prednášok v prednáškovom priestor pri stánku SAPI. V piatok 15.4 a sobotu 16.4 o 11:00 odprezentuje prednášku na aktuálnu tému: Povinnosti výrobcov a dovozcov fotovoltických technológií vyplývajúce zo zákona o odpadoch, odborníčka Elena Bodíková z VIK. Je to téma veľmi aktuálna pre tých inštalatérov a zhotoviteľov, ktorí FV panely nakupujú mimo územia Slovenskej republiky. Od 1. 1. 2016 vstúpila … Continue reading Prečo prísť na výstavu SOLARIS do Nitry