Sme v právnom štáte, alebo nie?

Pavol Poláček napísal a zverejnil ďalší z jeho skvelých článkov o legislative v energetike. Bohužiaľ, z podstaty veci, už nie je napísaný tak ľahkým perom ako obvykle. Aj ja som si to musel prečítať dvakrát aby som pochopil detaily. Článok nesie názov “Upratať alebo odpratať?“, no ja pri písaní o tomto texte si dovolím použiť ostrejší názor: “Sme alebo nie právny štát?”. A to jednoducho … Continue reading Sme v právnom štáte, alebo nie?

Pavol Poláček: Ústavný súd im poriadne naložil

Pavol Poláček, ktorý sa hlboko zaoberá energetickou legislatívou publikoval na energia.dennikn.sk článok s rozborom nedávneho výroku Ústavného súdu v energetike. O tomto rozhodnutí sme vás informovali, to je pohľad právnika na rozhodnutie. Nakoľko je podnetný, tak so súhlasom autora jej uverejňujeme celý. Sú momenty, keď aj Ústavný súd zanechá suché právnické vyjadrovanie a vo svojom rozhodnutí použije jazyk, z ktorého cítiť emócie. Medzi takéto bezpochyby … Continue reading Pavol Poláček: Ústavný súd im poriadne naložil

Ostrov, hybrid a distribučky II

Postoje RDS k ostrovným a hybridným zdrojom sa rôznia. Samotný pojem ostrovná prevádzka je celkom jasný, ale aj k tomuto pojmu pristupujú RDS rôzne. Pre pojem hybridná prevádzka je veľmi dôležité ustáliť obsah “hybridný”. Lebo na rozdiel od jasnejšej ostrovnej prevádzky, je tu možné množstvo prístupov. A hybridný iba vlastne znamená, že má viacero režimov, technológií a pod. Hybridná FVE môže znamenať, že vie pracovať ako sieťová … Continue reading Ostrov, hybrid a distribučky II