SAPI: Zmeny v zmluvách o prístupe spoločne

Zmluvy o prístupe sú od 1. 1. 2019 povinné pre každého výrobcu elektriny, ktorý využíva doplatok a výkup elektriny. Niektoré ustanovenia v týchto zmluvách sú (slušne povedané) čudné. Bohužiaľ jedinci si žiadne zmeny nevyjednajú a preto je vhodný spoločný postup. SAPI sa na toto podujala a preto prinášame ich výzvu: SAPI poverená vyjednávať s DS o nových zmluvách pre výrobcov Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a … Continue reading SAPI: Zmeny v zmluvách o prístupe spoločne

Skoro hamletovské: Platiť alebo Neplatiť (G-komponent opäť)

G-komponent je vleklá chyba systému. Do celkom homogénneho systému, bez zásadnej vonkajšej kontroly, sa v roku 2009 “votreli” OZE (a KVET). Od vtedy sa okrem “tradičných” energetikov o tento obor činnosti zaujíma aj mnoho amatérov (v pozitívnom zmysle) a ľudí, ktorí prišli z iného oboru. Zákon 309/2009 narušil skoro všetko v energetike, čo fungovalo “samo” a ľudí na elektrine, plynu a vode zaujímalo v podstate … Continue reading Skoro hamletovské: Platiť alebo Neplatiť (G-komponent opäť)

Finálne rozhodnutie “Čo s G-komponentom” pre výrobcov sa blíži

Od 1. 1. 2014 si výrobcovia elektriny (nie len z OZE) užili dosť peripetií s protiprávnou legislatívnou úpravou vyhlášky ÚRSO, ktorá zaviedla tzv. G-komponent – platbu za rezerváciu výkonu výrobcov. SAPI od počiatku proti tejto platbe (poplatku) bojovalo a nakoniec vďaka poslancom NR SR a právnickej kancelárii Semančín a Poláček dosiahla na Ústavnom súde SR verdikt o protiústavnosti tejto platby. Bohužiaľ to nebol koniec, ale … Continue reading Finálne rozhodnutie “Čo s G-komponentom” pre výrobcov sa blíži

G-komponent: Hlbšie k rozdielu medzi pripojením a prístupom (2 z 2)

Prvým dielom k otázke “pripojenia” a “prístupu” som vymedzil štyri základné činnosti v energetike definované energetickým zákonom: výroba, spotreba, preprava a dodávka. Súčasne som spomenul aj závislé pojmy: pripojenie a prístup. Tento text je pokračovaním, kde sa ako technik pozriem na tieto pojmy a pokúsim sa urobiť (môj) záver.  Závislé pojmy V energetika okrem základných štyroch činností sú dva kľúčové pojmy, ktoré by bez týchto činností nemali význam a na druhej strane sú pre tieto činnosti veľmi … Continue reading G-komponent: Hlbšie k rozdielu medzi pripojením a prístupom (2 z 2)

G-komponent: Hlbšie k rozdielu medzi pripojením a prístupom

Otázka G-komponetu je tu s nami od leta 2013. Blíži sa leto 2017, to znamená, že štyri roky sa nevieme v tomto štáte vysporiadať s, v podstate jednoduchou, otázkou pojmov. Vyhláška ÚRSO (č. 221/2013) zaviedla všetkým výrobcom elektriny povinnosť platiť  za prístup. Ako sa ukázalo po troch rokov na Ústavnom súde, tak takáto paušálna povinnosť bola stanovená protiústavne. ÚRSO svoje vyhlášky zmenili a za prístup majú … Continue reading G-komponent: Hlbšie k rozdielu medzi pripojením a prístupom

Malé, ale dôležité víťazstvo v dlhej bitke G-komponent na okresnom súde

V piatok, ešte stále v Mníchove, sme sa od partnerov dozvedeli, že sa podarilo dosiahnuť prvé víťazstvo na okresnom súde v Žiline v tzv. G-komponente. Prvému výrobcovi sa sa podarilo presvedčiť prvostupňový súd, že vlaňajšie rozhodnutie Ústavného súdu skutočne znamená, že poplatok za niečo čo nevyužíva sa nemá platiť. A že distribučka výrokom Ústavného súdu o neústavnosti vyhlášky ÚRSO stratila možnosť G-komponent nie len fakturovať, ale … Continue reading Malé, ale dôležité víťazstvo v dlhej bitke G-komponent na okresnom súde

Výrobcovia elektriny a MDS vs. nová vyhláška ÚRSO

Vyhláška o cenovej regulácii v elektroenergetike je už viac ako týždeň v zbierke zákonov. O jej zverejnení sme vás informovali v článku Cenová výhláška je „vonku“. V tomto týždni ju dokonca v zbierke nasledovala aj vyhláška o regulácii vodného “sieťovania” (alebo na mojich obľúbených Zákonoch pre ľudí). Vyhláška o vode bol aj prvý legislatívny počin nového (zastupujúceho) predsedu úradu p. Miroslava Čelinského. Bohužiaľ cenová “vyhláška o vode” … Continue reading Výrobcovia elektriny a MDS vs. nová vyhláška ÚRSO

Pravda nepíše pravdu – aspoň v jednom článku

SAPI a ďalšie OZE združenia mali 5. 12. 2016 v Bratislave tlačovú besedu. O nej sme vás informovali v článku tu: Združenia OZE proti nelegálnosti legislatívy spolu. Tlačovka bola o pripomienkach k novele vyhlášky z dielne ÚRSO. Rozporové konanie prebehlo už minulý týždeň a SAPI bolo so svojimi námietkami úspešné (viď tu: G-komponent bez zmluvy…). V súvislosti s touto tlačovku sa na SAPI obrátil aj redaktor Pravdy … Continue reading Pravda nepíše pravdu – aspoň v jednom článku

G-komponent bez zmluvy o prístupe hádam opravdu končí – pripomienkové konanie úspešné

ÚRSO akceptovalo pripomienky SAPI k novele vyhlášky Dňa 8. 12. 2016 prebehlo rozporové konanie medzi SAPI a ÚRSO k novele vyhlášky ÚRSO s označením LP/2016/991 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. (na portáli legislatívnych návrhov). Úrad pre reguláciu sieťových odvetví plne akceptoval pripomienky SAPI, vrátane tých najspornejších, ktorými boli opätovné zavedenie G-komponentu v rozpore s rozhodnutím … Continue reading G-komponent bez zmluvy o prístupe hádam opravdu končí – pripomienkové konanie úspešné

Pripomienky k neústavnému návrhu novely vyhlášky ÚRSO

Ako sme vás informovali, tak energetiku čaká komplexná zmena legislatívy. Väčšina plánov sa týka Ministerstva hospodárstva a budúceho roku. Začíname však novelo vyhlášky ÚRSO, ktorá je na pripomienkovaní do 30. 11. 2016. Aby sme začali hneď zostra, tak tento návrh je protiústavný. Je ho možné pripomienkovať na portáli legislatívnych návrhov. Ja ako verejnosť ho môžem pripomienkovať len ako obyčajné, avšak všetky pripomienky sú závažné. Hneď … Continue reading Pripomienky k neústavnému návrhu novely vyhlášky ÚRSO