Opäť G-komponet

Zaujal ma rozhovor s členom predstavenstva Západoslovenskej distribučnej, a.s. Ing. Mariánom Kapecom : vEnergetike.sk/aktuality/clanok/2947-kapec-stopercentny-g-komponent-by-bol-spravodlivejsi/ Ing. Kapec sa tu opätovne vracia k návrhu zvýšenia G-komponentu pre výrobcov s konštatovaním, že ZSDis bude aj v budúcnosti opätovne inicializovať zrovnoprávnenie poplatkov za prístup do distribučnej siete pre odberateľov aj pre výrobcov. Mňa najviac na tomto článku upútalo konštatovanie Ing. Kapeca, že zvýšením G-komponentu by sa mohla znížiť cena pre odberateľov, čo … Continue reading Opäť G-komponet

G komponent

G-komponent: ľudový názov pre platbu za rezerváciu kapacity (pripojeného výkonu) výrobcu elektriny. Akéhokoľvek s výnimkou vodných elektrárni do 5 MW. Zaviedlo ho ÚRSO svojou vyhláškou č. 221/2013 Z.z. Je platný od 1. 1. 2014. Má dve podoby – §19 zdroj (výrobca) pripojený do prenosovej sústavy (SEPS a.s.) platí za prenesený tovar (elektrinu) 0,5 €/MWh; §26 zdroj (výrobca) pripojený do distribučnej siete (ZSE-D, SSE-D a VSD) platí … Continue reading G komponent

Energetická politika SR

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 548 z 5. novembra 2014 bol schválený návrh energetickej politiky SR. Vytvoriť takýto dokument v dnešnej pre energetiku doslova revolučnej dobe je skutočne nezávideniahodná úloha. Po technických revolúciách v informačnej technike, mobilnej komunikácii zrejme prišla na rad na rad aj energetika. Veľký pohyb vo vývoji akumulácie elektrickej energie, vyvolaný neustálou manipuláciou “ropných” mocností s energetickým trhom, politickou nestabilitou v krajinách vyvážajúcich ropu a ztenčujúcimi … Continue reading Energetická politika SR

Centralizovaná versus decentralizovaná koncepcia v energetike

V súčasnosti prebiehajú veľké diskusie o budúcom vývoji energetiky v EU. Časť EU na čele s Nemeckom sa vydala cestou decentralizácie energetiky a druhá časť na čele s Francúskom a Anglickom zotrváva na pozíciách silnej centralizovanej energetiky. V preklade to znamená, že Nemecko presaduje malé lokálne zdroje elektriny vrátane OZE a “centralisti” idú cestou rozvoja jadrovej energetiky. Kde je Slovensko ? Materiál “Energetická politika SR” … Continue reading Centralizovaná versus decentralizovaná koncepcia v energetike