Aké sú ceny silovej elektriny a ako vzniká

Ceny elektriny sa zo “stabilnej” a “nízkej” úrovne pred koncom roka 2021 utrhli a začali sa dynamicky meniť. Nakoľko sa začali meniť najmä smerom hore, tak do v podstate neznámeho pojmu “cena elektriny” vstúpili politici, média a najmä ich začali cítiť spotrebitelia v peňaženkách. Celkom skoro sa začalo hovoriť o “regulácií”, “zastropovaní” a podobných pojmoch. Domácnosti mali mať cenu elektriny 65 €/MWh, firmy 199 €/MWh a podobne. Lenže ak sa potom ktokoľvek pozrel na faktúru, tak nikdy nevidel cenu pod 100 €/MWh.

A to preto, že tí čo o týchto cenách hovorili, málokedy (=nikdy) nehovorili, že tie spomenuté čísla sú ceny len silovej elektriny. K tejto cene je potrebné pripočítať nemalé množstvo “sieťových” poplatkov. A potom vznikne tzv. koncová cena elektriny. V tomto článku sa ale povenujem len tomu ako vznikajú ceny tej silovej elektriny.

Druhy cien silovej elektriny

Upozornenie na začiatku: túto rozsiahlu tému som zhrnul do jedného (relatívne) krátkeho článku, a tak som sa dopustil zjednodušení. Tie by nemali mať vplyv na podstatu, ale je logické, že článok plne nevystihuje komplexnosť problematiky. Ceny silovej elektriny sú tieto:

  • Regulovaná pevná cena
  • Pevná cena
  • Cena “futures”
  • Spotová cena elektriny

Pevná cena elektriny

Odberateľ elektriny má najjednoduchšiu cestu, ako sa dostať pravidelne k elektrine – použiť pevnú cenu elektriny od dodávateľa. Jednoducho prevezme cenu z cenníka a elektrinu nakupuje. Jednoducho sa plánujú náklady, nakoľko do ceny elektriny nevstupujú žiadne variability. Avšak najjednoduchšie neznamená najlacnejšie.

V čisto komerčnom nákupe je to najčastejšie tá najdrahšia elektrina. Už len preto, že aj dodávateľ si na dohodnutom období odberu musí byť istý, že na tejto dodávke neprerobí. Preto najmä v tomto dynamickom období dodávatelia nakupujú elektrinu “opatrne” a ak ju nakúpia na dlhšie obdobie dopredu, tak zväčša so zarátaním možných rizík pohybu ceny hore.

Dokonca sa takáto cena často pohybuje o dosť vyššie ako je regulovaná cena – či už priamo cena štandardne regulovaná ÚRSO, alebo neštandardnou reguláciou vládnym nariadením (ktoré má mimochodom svoje pomerne silné nedôrobky, ale to je príbeh na iný článok).

Pevná regulovaná cena

Slovensko dlhodobo a silne reguluje aj cenu silovej elektriny. V dobrých (teda lacných) časoch ÚRSO regulovalo ceny len malospotrebiteľom. Tým teraz energetický zákon hovorí “zraniteľný odberateľ“. Tými sú všetky domácnosti, ale aj ostatní odberatelia, ktorí spotrebovávajú menej ako 30 MWh ročne. Taktiež do tejto skupiny ďalší odberatelia (napr. zariadenia sociálnych služieb).

Ďalšie regulované subjekty vznikli nariadením vlády. Tými sú napr. podnikatelia.

Pre domácnosti je v riešení cena silovej elektriny okolo 65 €/MWh. Pre podnikateľov 199 €/MWh. Tento článok by dosiahol dĺžky knihy, keby mal rozoberať celý príbeh okolo týchto regulovaných cien, dokonca ani nepíšem výšku tej ceny úplne presne, lebo aj štát v jej výške má “trochu” zmätok.

Takže domácnosti sú na tom povinne dobre – majú na súčasné pomery lacnú elektrinu. Z kategórie zraniteľného odberateľa sa nedá vyviazať a tak minimálne domácnosti sú “odsúdené” kupovať “lacnú” silovú elektrinu.

Futures

Proti neočakávaným výkyvom v cene elektriny sa dá zabezpečiť pevným nákupom, alebo nákupom na trhu futures – cena ako odhad za koľko sa bude nakupovať v nejakej budúcej perióde. Na Slovensku burza s futures nie je prevádzkovaná a preto aj slovenskí dodávatelia nakupujú na pražskej burze pxe.cz (sú aj iné, ale táto je najdostupnejšia). Na futures burze je možné nakupovať na špecifické obdobia, obľúbené s rozumnou dĺžkou je CALXX -napr. CAL24 – ročné futures (tu na rok 2024).

Tu veľmi záleží v akom období pred týmto zabezpečeným intervalom sa elektrina nakupuje (= záväzne objednáva). Aj na burze futures sa cena pohybuje, avšak na rozdiel od spotovú, je nákupom zabezpečená pevná cena na celé obdobie.

Cena futures elektriny na rok 2024 na pxe.cz zo začiatku júla 2024

V poslednom mesiaci bola cena futures v hraniciach 126 až 162 €/MWh. Obe hranice sú vyššie ako je priemerná cena spotu v 2023, ale zasa o dosť nižšie ako spot v 2022.

Takáto cena dovoľuje jednoduchú a stabilnú kalkuláciu nákladov na elektrinu nakoľko je cena pevná počas dlhého obdobia a aj počas jednotlivých denných hodín. Cena futures je často nižšia oproti pevnej cene. Táto pozitívna vlastnosť je ale vykúpená odstránením volatility a tak neprospieva možnému využitiu časového posunu nákupu, spotreby a predaja elektriny za účelom zlacnenia použitej elektriny.

Zjednodušený záver: cena futures je zaujímavá pre spotrebiteľov, ktorí nepatria do nejakej regulovanej skupiny a súčasne im dodávatelia nevedia (nechcú) ponúknuť zaujímavú pevnú cenu. Takáto cena ale nedáva veľký ekonomický zmysel na použitie úložiská, nakoľko cena elektriny je pevná behom dňa aj celej nákupnej periódy (napr. rok).

Spotová cena elektriny

Spotová cena sa tvorí na našom “trhu” s elektrinou – na spotovom trhu (OKTE, a.s.). Je to cena, ktorá sa zo všetkých vien vyššie pohybuje najdynamickejšie. To prináša príležitosť nakúpiť elektrinu ozaj lacno, ale samozrejme je tu aj riziko, že pri “špatnej hre” môže byť takto nakupovaná elektrina celkom drahá. Navyše je tu riziko, že pri neočakávaných geopolitických pohyboch cena na “spote” vystrelí do závratných výšin – napr. ako vlani v septembri. Vtedy sa krátkodobo cena dotýkala aj hranice 1 000 €/MWh.

Na grafe nižšie je profil ceny elektriny na spotovom trhu (OKTE, a.s.). Graf z jedného konkrétneho obchodného dňa (19. 6. 2023):

Priebeh ceny na spotovom trhu – deň vopred – 19. 6. 2023

Najnižšia cena obchodovanej elektriny je v 15 hodine obchodovania – 89,46 €/MWh. Najvyššia je pre 21. obchodnú hodinu – 195,63 €/MWh. Rozdiel cien je teda 106,17 €/MWh.

Iný pohľad na cenu dávajú napr. posledné (cca. 5 či 6) víkendy. Dňa 16. 7. 2023 bola napr. cena na spote od 01:00 do 15:00 (interval 1 až 14) okolo 0 €/MWh (mierne nad či pod).

Cena na tomto trhu sa pohybuje skutočne voľne. Rok 2022 bol celkom dynamickým rokom. O pohyboch trhových cien sme písali v inom článku: Rok 2022 z pohľadu ceny na slovenskom spote, takže tu len malé zhrnutie:

Maximálna cena v roku 2022900,23 €/MWh
Minimálna cena v roku 2022-10,00 €/MWh
Priemerná cena v roku 2022264,94 €/MWh

Ak sa na túto cenu pozrieme ako na priebeh rozdielu medzi maximálnou a minimálnou dennou cenou, tak sa nám objaví takýto graf:

Na grafe vyššie je priebeh rozdielu najvyššej a najnižšej ceny elektriny v priebehu roka. Najväčší rozdiel bol 524,79 €/MWh a najmenší 52,79 €/MWh. Priemerný rozdiel denných cien v roku 2022 bol 199,86 €/MWh.

Cena v roku 2023 sa zatiaľ stabilizovala (viď graf vyššie) a denná volatilita klesla.

Záver spotovej ceny elektriny

Spotová cena prirodzene fluktuuje na základe požiadaviek účastníkov trhu. V priebehu jedného dňa ide o rozdiel aj viac ako 100 €/MWh. Ceny v minulom roku (priemer 264,94 €/MWh). Ceny v roku 2023 vykazujú celkovo pokles a priemerná cena na celodennom obchodovaní je dokonca 116,03 €/MWh. Pozor to je cene z celodenných priebehov, nie z pracovného času. Pre pracovný čas (inak je nazývaný Peak – 08:00 – 20:00) je cena dokonca nižšia.

Hlavný problém spotovej ceny, že odberateľ nie je chránený pred jej neočakávaným prudkým výkyvom (ako v septembri 2022). Pozitívnou vlastnosťou spotovej ceny je, že je možné s cenou pracovať – nakupovať v lacnejšej perióde, uložiť a v periódach s vyššou cenou spotrebovávať z úložiska. Pri kombinácii s FV produkciou je zasa možné prebytočnú elektrinu nepredávať okamžite, ale odložiť na čas vyššej ceny.

Minulé výsledky nijak nepredikujú budúci priebeh. A pohyb cien, ale aj denných rozdielov, smerom dole aj hore je tak možný a pravdepodobný.

Base, Off-peak a Peak

Malá odbočka od hlavnej témy:

Base – celý obchodný deň = 0:00 až 24:00.

Off-peak – obchodné hodiny 0:00 až 8:00 a 20:00 až 24:00 (kedysi tá lacnejšia elektrina).

Peak – obchodné hodiny 8:00 až 20:00 (kedysi vždy tá drahšia elektrina).

Cena elektriny – záver

Pevná cena a to najmä tá regulovaná je cena pohodlná. Tá regulovaná dokonca aj lacná, ale pozor na nepríjemné dôsledky – spotrebiteľ mentálne zlenivie a “zabudne” šetriť. A v konečnom dôsledku takto tej lacnej elektriny môže nakúpiť zbytočne viac, ako ten kto si energie váži. A tak môže v konečnom dôsledku zaplatiť aj viac ako ten s drahšou elektrinou.

Pri oboch dynamicky sa meniacich cenách – futures aj spot, si obchodník s elektrinou k tejto cene pripočítava obchodnú prirážku. Pri spote býva od 15 do 30 €/MWh. Pri futures je prirážka často dvojzložková – fixný poplatok a percento k cene (koeficient). Poplatok je okolo 15 €/MWh a koeficient do 1,1 (navýšenie o 10 % oproti trhu).

Výber spôsobu nákupu je na odberateľovi. Ale iba ak nepatrí do skupiny zraniteľných odberateľov. Tí majú povinnosť nakupovať za úradom regulovanú cenu.

Článok sa venoval tvorbe ceny elektriny pri spotrebe = nákupe. Opačný smer výroba a dodávka je trošku iný príbeh. Ten hádam predmetom ďalšieho článku.

Poznámka: sprievodný obrázok vygenerovaná pomocou „umelej inteligencie“ PlayGroudAI.

A ešte pridám tradičný dôvetok.

Dodatok

Uvedené informácie sú odborným názorom autora a iba informatívne a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. EnergiaWeb ani Pavel ŠIMON s.r.o. nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo. Aplikáciu tu napísaného riešite iba na vlastnú zodpovednosť. Článok slúži najmä na úvod do vášho hlbšieho štúdia problematiky. Treba si však uvedomiť naše ústavné právo zákony čítať a slobodne si ich vysvetľovať.

Ak vás článok zaujal, alebo máte doplňujúce otázky, tak nám napíšte do diskusie pod článkom. Samozrejme nás poteší „lajk“ nie len k článkom, ale aj na našej LinkedIn stránke. Bude to malá odmena za našu snahu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.