Lokálny zdroj: stret dvoch rozdielnych svetov

Už len tri dni a novela zákona o podpore OZE vstúpi v platnosť. V časti o lokálnom zdroji (LZ – § 4b) ukladá prevádzkovateľom distribučných sústav povinnosť zverejniť na svojich weboch formuláre na “žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja”. Tak aby sa dali LZ pripájať. Keď som dnes (29. 12. 2018) pozeral weby troch regionálnych DS, tak takýto formulár mala iba … Continue reading Lokálny zdroj: stret dvoch rozdielnych svetov

Výroba elektriny v medziach zákona – aktuálne po 1. 1. 2019

Od 1. Januára 2019 vstúpi v účinnosť novela zákona o podpore OZE (a VÚKV), ktorá je aj najrozsiahlejšou zmenou v OZE od jej uzákonenia v roku 2009. I napriek tomu, že je to zmena najväčšia, neznamená, že je to aj pozitívna zmena. Novela má pár kladných bodov, ale celkovo rozvoj OZE iba sprísňuje a obmedzuje. Ťažisko zákona o podpore sa viac presúva na podporu vysoko … Continue reading Výroba elektriny v medziach zákona – aktuálne po 1. 1. 2019

Lokálny a malý zdroj – keď Slovensko predbehlo EU

Minulý mesiac sa konal 8. ročník konferencie Smart metering/smart grid s podtitulom – „Nová energetika – sme na ňu pripravení?“. V rámci tejto konferencie bola aj téma „Prosumer“ a predniesol som na nej prednášku “Prosumer – pozitíva a nebezpečia tohto prístupu na Slovensku”. V rámci tejto prednášky boli vysvetlené aj pojmy Lokálny zdroj, Malý zdroj a výroba elektriny výlučne pre vlastnú spotrebu. V panelovej diskusii … Continue reading Lokálny a malý zdroj – keď Slovensko predbehlo EU