Posledné tohtoročné FV kolo v Zeleneje domácnostiam uzavreté, aké sú iné možnosti podpory?

SIEA a jej projekt Zelená domácnostiam je v podstate jediný veľký spôsob ak zrealizovať obnoviteľný zdroj s podporou. Pre podnikateľov však nie je. Na to sú iné spôsoby (tiež v réžii SIEA) v Operačnom programe Kvalita životného prostredia V 22. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 584 poukážok “V 22. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 584 domácností v mimobratislavských regiónoch. Medzi vydanými poukážkami … Continue reading Posledné tohtoročné FV kolo v Zeleneje domácnostiam uzavreté, aké sú iné možnosti podpory?