Energetický zákon sa novelizuje, ale nie tak ako odborníci čakali

Komunita energetikov, najmä tých alternatívnych a obnoviteľných, už nejaký čas čaká na novely dvoch zákonov – energetického (251/2012) a o podpore OZE (309/2009). MH SR malo novelizáciu oboch naplánované v pláne legislatívnych úloh vlády na tento rok. Po prípravnej fáze a následnom dlhom tichu, sa objavila novela 251/2012 v MPK. Kto však čakal veľkú (potrebnú a zásadnú) novelu bol sklamaný. Čo teda MH SR navrhuje v energetickom zákone zmeniť?

Novela energetického zákon v medzirezortnom pripomienkovaní

Od skorého leta sa hovorí o veľkej, zásadnej, dôležitej, … novele energetického zákona a zákona o podpore OZE. Prebehli rokovania s viacerými energetickými subjektami – spoločnosťami, asociáciami (zamestnávateľskými aj energetickými). Na týchto stretnutiach sa rozoberalo akým spôsobom chce MH SR, v mene štátu, modernizovať stav a podporu OZE, ako sa vysporiada s bežiacou podporou a ako vie riešiť nové OZE elektrárne.

MH SR aj na seminári SAPI 15. 11. prezentovalo svoj návrh. Na otázku kedy sa novela spustí však prítomní nedostali jasnú odpoveď. A potom “zrazu” sa novela zákona č. 251/2012 objavila na portáli právnych predpisov: “LP/2017/883 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. No namiesto dlho očakávanej zmeny prišla “iba” povinná transpozícia “dodatočných požiadaviek Európskej komisie k transpozícii tretieho energetického balíčka a zabezpečenia súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES“. V návrhu zákona “sú taktiež zohľadnené požiadavky aplikačnej praxe“. Toľko citácia z dôvodovej správy.

Elektromobilita a nabíjanie

Okrem toho zadefinovala elektromobilitu a jeho nabíjanie ako “nepodnikanie v energetike”. Do definičnej časti zákona (§ 2 sa písmeno b)) sa dostáva pojem elektrické vozidlo, ktoré je “motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne z jedného neperiférneho elektrického motora ako meniča energie s nabíjateľným systémom ukladania elektriny, ktorý možno externe nabíjať,“; nabíjací bod je zasa “rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla elektrinou alebo výmenu batérie jedného elektrického vozidla”,
nabíjacou stanicou je “jeden alebo viacero nabíjacích bodov,” a nakoniec verejne prístupnou nabíjacou stanicou je “nabíjacia stanica, ku ktorej je zabezpečený nediskriminačný prístup všetkým používateľom; nediskriminačný prístup môže zahŕňať rôzne spôsoby autentifikácie a platby.

Do paragrafu 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek, ktorý znie: „(5) Podnikaním v energetike nie je prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel.“.

Znamená to, že ak to parlament schváli, tak od 1. júla 2018 sa nabíjaniu elektromobilov uvoľní jednoduchšia cesta k inštaláciám.

Stav núdze v elektroenergetike

Toto je najdôležitejšia časť novely zákona. Definuje čo je stavom núdze: “náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok elektriny, zmena frekvencie v sústave nad alebo pod úroveň …, prerušenie paralelnej prevádzky prenosových sústav, ktoré môže spôsobiť významné zníženie alebo prerušenie dodávok elektriny alebo vyradenie energetických zariadení z činnosti alebo ohrozenie života a zdravia ľudí na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia v dôsledku:

  1. mimoriadnych udalostí a krízovej situácie,
  2. opatrení hospodárskej mobilizácie,
  3. havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny aj mimo vymedzeného územia,
  4. ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy,
  5. nevyrovnanej bilancie sústavy alebo jej časti,
  6. teroristického činu.”

Určuje možnosti jednotlivým úrovniam štátu a energetikov ako na stav núdze reagovať. Ako je možné v stave núdze riadiť a obmedzovať rôzne činnosti a účastníkov trhu v prospech zmenšenia následkov a odstránenia stavu núdze.

Množstvo drobných úprav

Niektoré úpravy sú zásadnejšie, napr. v bode 10. (V § 15 odsek 9) rozširuje informačnú povinnosť na OKTE aj na výrobcov. Je to formálna zmena, ktorá povinnosť z vyhlášky dáva do zákona. Tým aj posúva “trestnosť” neposkytovania informácie na vyššiu úroveň.

Sklamanie z návrhu

I keď je potreba povedať, že tieto navrhované úpravy sú pre energetiku dôležité, tak pre mňa je návrh veľkým sklamaním. Čakala sa zásadná zmena, ktorá by umožnila aukcie pre nové OZE, dala odpovede na deficit v TPS (už je okolo 400 M€), mala priniesť zavedenie centrálneho výkupcu OZE elektriny, umožniť zmena v informačných povinnostiach – namiesto množstva duplicitných tak informácia jednému centrálnemu orgánu.  Dlho sa diskutovalo o návrhu SAPI – lokálny zdroj mal pomôcť odstrániť Stop stav na RDS.

Nič z prípravnej fáze a množstva diskusií sa do tohto návrhu nedostalo. Zákon o podpore OZE zostal nedotknutý. Bohužiaľ ani na budúci rok MH SR nechystá “veľkú” novelu energetickej legislatívy. Dokonca ako vyplýva z návrhu “Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018” tak sa Ministerstvo hospodárstva SR v budúcom roku nechystá novelizovať ani jeden zákon. Natož potom energetickú legislatívu. Neviem ako ostatná hospodárska legislatíva, ale zákony z energetiky to nevyhnutne potrebujú.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.