Ochrana prostredia a automobilizmus – spojené témy na TOP 2017

O nedávno skončenej konferencii TOP 2017 sme sa rozprávali s prof. Ing. Ľubomírom Šoošom, PhD., dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Fakulta je už 23 rokov organizátorom tejto konferencie.

EW: Vážený pán dekan, konferencia TOP (Technika ochrany prostredia) absolvovala pod vašou organizáciou už 23 ročník, to je vek v ktorom bežný študent končí vysokoškolské štúdium obhajobou a štátnicami. Ako by prospel TOP ako študent?

prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD.

ĽŠ: Viem že z pohľadu histórie ľudstva je to kvapka v mori. No z pohľadu ľudského života je to približne jedna tretina. Presne tá tretina, kedy mladý človek ukončil intenzívnu prípravu v škole a nadobudnuté vedomosti aplikuje v ďalšom živote. Z pohľadu “TOP” absolvoval tento študent 23 semestrov (ročníkov), 1840 predmetov (v počte príspevkov ktoré odzneli na TOP) a 11040 hodín (v počte strán). Myslím si, že to je dobrý základ pre absolventa vysokej školy TOP.

EW: V tomto roku pri organizácii prebehlo niekoľko celkom zásadných zmien: konferencia sa presunula v čase aj mieste. Priblížili ste sa Bratislava a presunuli na začiatok jesene. Prečo? A bude to trvalé miesto a čas?

ĽŠ: Niečo sme chceli a niečo jednoducho priniesol čas. V júni sme dlho hľadali vhodný termín tak, aby nám minimálne kolidoval s termínmi štátnic a promócií. To bola výhrada viacerých spriatelených vysokých škôl. No a hľadali sme tak dlho, že nielenže v júni ale ani v septembri už pre nás v Častej Papierničke nemali voľný termín. Tak sme museli hľadať nové priestory.

EW: Tento rok sa aj hlavná téma konferencie zdanlivo odklonila od techniky ochrany prostredia. Automobilizmu je skôr prisudzované poškodzovanie prostredia. Čo vám k tejto zmene viedlo a ako sa vám tieto zdanlivo odlišné smery podarilo skĺbiť pod jednu konferenciu?

ĽŠ: Ja to tak nevidím. Konferencia si stále drží svoju základnú štruktúru, kde má svoje miesto “stavebný odpad, OZE, recyklácia a energia z odpadu, ovzdušie, legislatíva,…”. Nie to nechceme zmeniť.

Rozhodli sme sa ale každému ročníku priradiť jednu rozhodujúcu tému. No a tento ročník ako prvý mal prívlastok “automobilový”, pretože tento zaťažuje všetky zložky životného prostredia. A myslím si, že to bol dobrý ťah.

EW: Obnoviteľné zdroje a zelená ekonomika sa stala súčasťou TOP. Obe filozofie majú v sebe veľa energetických riešení a kladú si za cieľ lepšie životné prostredie pri udržateľnom rozvoji. Budú už štandardnou súčasťou TOP?

ĽŠ: Áno “energia z odpadu” bude určite mottom jedného z nastávajúcich ročníkov. Plne si uvedomujeme narastajúce hromady odpadov na skládkach, veľký energetický potenciál organického odpadu, nízke percentá energetického zhodnocovania, nebezpečný oxidy ale najmä ozón, ktorý uniká zo skládok do ovzdušia. Určite sa chceme tejto téme intenzívne venovať.

EW: V tomto ročníku ste okrem tradičných cien udeľovali aj nie celkom bežné osvedčenie? Ako hodnotíte víťazov týchto cien a ich aktivitu za, ktorú si zaslúžili ocenenie? Čo za osvedčenie ste odovzdávali a v čom je jeho špecialita?

ĽŠ: Bolo to osvedčenie EMAS, ktorý udeľuje SAŽP a odovzdal ho štátny tajomník MŽP, pán Susko Volkswagenu Slovakia. Cenu prevzal člen predstavenstva a riaditeľ pre personálne záležitosti Eric Reuting. EMAS  je jedným z dobrovoľných nástrojov ochrany ŽP, a jeho úlohou je motivovať organizácie k zodpovednému prístupu a k zlepšovaniu environmentálnej výkonnosti nad rámec legislatívnych požiadaviek.

Veľmi sa mi páčila prednáška pani Ploszekovej z ocenenej firmy, že z každého vyrobeného automobilu skončí nezhodnotených odpadov len 3 kilogramy. To si predsa zaslúži ocenenie.

EW: Pridám jednu neprofesionálnu, ale ľudskú otázku: ktorý z príspevkov sa vám ako osobe najviac páčil?

Zdroj: TOP 2017

ĽŠ: Mňa osobne veľmi zaujala prednáška profesora Branislava Sitára s názvom “Ekologický potenciál autonómnych dopravných systémov”. Autor vo svojej prednáške predstavil nový patentovo chránený dopravný systém spájajúci samojazdiace autá a elektromobily.

EW: Na záver sa vrátim k úvodnému prirovnaniu k veku študenta – čo prinesie “prvý rok v praxi po škole”? Na čo sa môžu pripraviť účastníci budúceho ročníku?

ĽŠ: A keď konferencia už skončila, naša práca v súvislosti s týmto ročníkom ďaleko nekonči. Treba vyrovnať všetky platby a záväzky, upratať stôl vyčistiť hlavy. Jednou z našich úloh je, aby sa tie najlepšie príspevky dostali do renovovaných časopisov evidovaných v medzinárodných databázach. A keď si takto vyčistíme stôl začneme uvažovať čo nové pripravíme pre účastníkov “TOP 2018”.

EW: Na záver by som aj tu rád poďakoval za výbornú organizáciu a zaujímavé príspevky a hostí z viacerých krajín. Držíme palce aby aj ďalší ročník bol rovnako inšpiratívny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.