Koľko máme na Slovensku podiel OZE?

Obnoviteľné zdroje elektriny sa späť vracajú k svojmu podielu pred objavením masového využívania fosílnych palív. Slovensko sa v roku 2009 reálne pridalo k väčšine ostatných štátov EU a prijalo zákon o podpore OZE (a KVET) a rok na to MH SR spracovalo “Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov”, kde potvrdilo náš záväzok v podielu OZE do roku 2020. Ako si vedieme 4 roky pred koncom tohto obdobia?

Slovenský záväzok v OZE do roku 2020

Po prijatí zákona MH SR spracovalo Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorý určuje ako si svoj vlastný záväzok chceme splniť. Spracovanie a “schválenie” národných akčných plánov bolo povinnosťou každého členského štátu. Naše ciele sú popísané v kapitole 3.2. Sektorové ciele a trajektórie:

Podľa článku 4 ods. 1 smernice 2009/28/ES sú členské štáty povinné stanoviť svoje ciele pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2020 v týchto sektoroch:

 • výroba tepla a chladu;
 • výroba elektrickej energie;
 • doprava.” Zdroj: NAP OZE MH SR
Sektor 2005 2014 2015 2016 2020
Obnoviteľné zdroje energie – výroba tepla a chladu (%) 6,1 10,2 10,9 11,7 14,6
Obnoviteľné zdroje energie – výroba elektriny (%) 16,7 21,5 23,0 23,3 24,0
Obnoviteľné zdroje energie – doprava (%) * 0,6 5,0 6,0 6,3 10,0
Celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie (%) 6,7 8,9 9,0 10,0 14,0

Zdroj: NAP OZE MH SR

Ako si priebežne plníme svoje plány?

Údaje podla ÚRSO

ÚRSO ako každý rok si splnilo svoju povinnosť a na svojej stránke zverejnilo údaje o podpore OZE a KVET. Táto povinnosť úradu prislúcha podľa § 9 ods. 5 zákona 309/2009. Každý rok zverejňuje zoznam výrobcov elektriny, ktorí mali predchádzajúci rok doplatok. Okrem množstva vyrobenej elektriny a celkovú výšku vyplateného doplatku a tiež plány jednotlivých výrobcov na nasledujúci rok.

Súčasťou tejto informácie je aj údaj o podieli výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Za kalendárny rok 2016 bol na:

 • celkovej výrobe elektriny 21,92 %
 • celkovej spotrebe elektriny 19,99 %

Podiel výroby za rok 2015 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 17,01 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 15,64 %

Podiel výroby za rok 2014 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 20,95 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 20,14 %

Zdroj: ÚRSO

Medzi rokom 2014 a 2015 vidno značný pokles. Ten je spôsobený (pravdepodobne) dôsledkami “akcie 1508” – stratou podpory na kalendárny rok. Okolo tretiny výrobcov elektriny z OZE a KVET nemalo zákonnú podporu a časť z nich znížila produkciu (bioplynky a KVET – tí čo pre svoju výrobu potrebujú suroviny, ktoré nie sú zadarmo).

Zaujímavý je však nárast medzi rokmi 2014 a 2016. Za ním môžu byť viaceré vplyvy. Jeden je však možné vylúčiť – inštalovaný výkon sa v podstate nezmenil. Od roku 2013 majú všetky tri RDS stop stav a nové zdroje nepripájajú. A malé zdroje a zelená domácnostiam takto štatistiku nevie ovplyvniť.

Údaje podľa MH SR

Aj MH SR má informačnú povinnosť. Tentokrát v dvojročnom cykle. A na rozdiel od úradu musia túto informáciu zdielať s Európskou komisiou. Takže porovnateľné údaje podla MH SR sa dajú nájsť v sekcii “Dôležité dokumenty“:

Bohužiaľ údaje sa poskytujú za roky t-1 a t-2. Takže správa z roku 2015 obsahuje údaje za roky 2013 a 214. Na štatistiku podla MH SR k OZE si musíme počkať v priebehu tohto roku. Preto zatiaľ iba to čo vieme zistiť:

Sektor Rok 2013 Rok 2014
Obnoviteľné zdroje energie – výroba tepla a chladu (%) 9,3 10,4
Obnoviteľné zdroje energie – výroba elektrickej energie (%) 21,1 23,0
Obnoviteľné zdroje energie – doprava (%) 5,1 6,6
Celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie (%) 11,2 12,7

Zdroj: MH SR

Pri porovnaní tabuľky z NAP a zo správy o pokroku v OZE sa môže zdať, že Slovensko je v dobrej pozícii svoj záväzok splniť. Avšak správa ukazuje čísla, ktoré boli po veľkom nástupe OZE a riadny útlm prišiel až po týchto rokoch.  Stop stav na distribučkách začal už v roku 2013, s rokom 2014 prišiel (dnes už našťastie pre OZE nelegálny) G-komponent a v roku 2015 to bola strata podpory cca. 1 200 výrobcov elektriny z OZE a KVET. Takže sa necháme prekvapiť aký podel budeme “reportovať” za roky 2015 a 2016.

Údaje podla dodávateľov elektriny

Ďalší, ktorí oboznamujú o podiele OZE (a KVET) v v elektrine sú viacerí jej dodávatelia. Dokonca sú to tí, ktorí o podiele informujú najčastejšie a s najväčším dosahom. Každá ich faktúra od dodávateľa elektriny obsahuje aj jej skladbu.

MAGNA ENERGIA a.s.

Podiel jednotlivých zdrojov:

 • Jadro: 53%
 • Uhlie: 18%
 • Plyn: 16%
 • OZE: 13%
  • Voda: 9%
  • Slnko 3%
  • Vietor 1%

Na faktúre, a ani na webe spoločnosti, však nie je údaj či je to aktuálna skladba zdrojov.

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.

Táto spoločnosť má “mierne” zastarané údaje – zmenil sa nám energetický zákon a aj podil je z roku 2011:

Informácie o celkovej zmesi palív dodávateľa za rok 2011 a dopadu výroby elektriny na životné prostredie podľa § 27, odst. 2, písm. c) Zákona číslo 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

Elektrina dodávaná spoločnosťou SLOVAKIA ENERGY s.r.o. je zložená z elektriny nadobudnutej od nezávislých výrobcov elektriny, z elektriny nakúpenej od nezávislých obchodníkov s elektrinou a z elektriny nakúpenej na európskych energetických burzách. Pôvod elektriny dodávanej v roku 2011:

 • Uhlie 11.0%,
 • Plyn 0.0%,
 • Jadrové palivo 66.2%,
 • Hydroelektrárne 22.8%.
 • Dopad na životné prostredie: CO2 Emisie 594 g/kWh, Radioaktívny odpad 0.0027 g/kWh.

Stredoslovenská energetika, a.s.

Najpodrobnejšie informuje práve SSE, a.s.:

Mierne zarážajúce na tomto údaji je nízky podiel jadrovej energetiky – iba 20%. Avšak v celoslovenskom mixe má jaderná elektrine podiel niekde okolo 56%.

ZSE Energia, a.s.

Údaj zo stránky spoločnosti

Podiel primárnych energetických zdrojov za rok 2016
Jadro Uhlie Obnoviteľné zdroje Voda Zemný plyn Iné zdroje
54 % 13 % 20 % 11 % 1 % 1 %

Iné spoločnosti

Bohužiaľ faktúry od iných dodávateľov nemám k dispozícii. Preto sa na vás aj obraciam so žiadosťou: kto máte iných dodávateľov ako tých čo sú v článku spomenutí, prosím pošlite mi jej časť, kde sa rozoberá podiel OZE. A aj s údajom, z ktorého obdobia tá faktúra je.

Záver

Ako vidno, tak ani v otázke podielu OZE v našom energetickom mixe nie je jasná odpoveď. U dodávateľov elektriny je táto vec reálna – oni si môžu nakúpiť elektrinu kde chcú a akú chcú. Na úrovni štátnych orgánov by však mala byť jednotná odpoveď. Ale na to, že ÚRSO ma na veci iný pohľad sme si už zvykli. V tomto prípade, by som však vsadil an to, že úrad má najpresnejšie údaje. Nakoľko sa im viackrát do roka zasielajú všeliaké formuláre, tak by aj mali vedieť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.