Koľko máme na Slovensku podiel OZE?

Obnoviteľné zdroje elektriny sa späť vracajú k svojmu podielu pred objavením masového využívania fosílnych palív. Slovensko sa v roku 2009 reálne pridalo k väčšine ostatných štátov EU a prijalo zákon o podpore OZE (a KVET) a rok na to MH SR spracovalo “Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov”, kde potvrdilo náš záväzok v podielu OZE do roku 2020. Ako si vedieme 4 roky pred … Continue reading Koľko máme na Slovensku podiel OZE?