České OZE pod tlakom – čo čaká Slovensko?

OZE (u nás najmä fotovoltika) sa stali krátko po ich uvedení do praxe zaujímavým investičným produktom. V Českej republike aj vďaka ďalším okolnostiam (úradnícka vláda, nečinnosť zodpovedných, …, a možno aj lobistické tlaky) nastal pomerne prekotný rozvoj (viacerí hovoria, že divoký). Na Slovensku sme zákon prijali neskôr a máme v ňom viacero bŕzd. Aj preto bol u nás rozvoj FV polovičný a rozvoj bioplynu ešte menší. Ale i tak sa viacerí účastníci elektrického trhu búria.

Česká “překompenzace”

EK vlani a na začiatku tohto roka dokončila proces notifikácie podpory OZE v Českej republike. Názory na dôsledky sa rôznia. Server SolarniNovinky.cz vidí kontroly nastavení pôvodnej podpory (najmä pre fotovoltiku) celkom neutrálne. Ako cituje predsedu (českej) Komory obnovitelných zdrojů Štěpána Chalupu: „Ministerstvo v rámci notifikace už udělalo kontrolu a její výsledek předkládalo komisi na dobrovolné bázi. Komise překompenzaci nezjistila,“. Hlavná vlna kontrol “překompenzace” však dôjde až v roku 2020. „Valná většina zdrojů, včetně téměř veškeré fotovoltaiky, se bude kontrolovat v roce 2020,“ dodáva Chalupa.

Trošku menej optimisticky to vidí magazín euro z portfólia mf.cz: “Stát omezí ziskovost zelené energetiky. Nadměrné zisky odčerpá“. Autor David Tramba píše: “Prostor k zásahu dalo české vládě notifikační rozhodnutí o českém modelu podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů, které vydala Evropská komise loni na konci listopadu. Ministerstvo průmyslu a obchodu již sepsalo „příručku“, jak kontroly přiměřenosti podpory zelené elektřiny budou probíhat.

Zásadný problém v Čechách spočíva inde ako u nás. V počiatkoch inštalácií bolo postavených pomerne dosť zdrojov, ktoré majú súbeh dvoch podpôr: investičnej a prevádzkovej.

Čo čaká Slovensko?

Ako už bolo uvedené vyššie, nástup OZE nebol taký razantný ako v ČR, pomerovo máme necelú polovinu výkonu FVE ako susedia (ČR: 2 200 MW vs. SK: 560 MW), v bioplyne je pomer ešte slabší. Navyše u nás pomerne “starostlivo” ÚRSO znižovalo výkupnú cenu fotovoltických technológií (skutočne je to myslené ako pochvala). Súbeh investičnej a prevádzkovej podpory síce nastal aj u nás. Ale týka sa asi 30 zdrojov a veľmi záhy sa zmenili podmienky pri vydávaní cenových rozhodnutí a podpor výkupnými cenami je pri poskytnutí investičnej nižšia.

Takže problém “prekompezácie” u nás zásadne nehrozí. Aj preto, že naša podpora je na 15 rokov na rozdiel od českej 20 ročnej.

Problém OZE u nás je inde: v zle manažovanom vyplácaní TPS všetkým trom RDS (ZSDis, SSE-D a VSD). Na problém sme upozorňovali po seminári SAPI vlani na jeseň: “Najväčší „problém“ rozvoja slovenského OZE – jeho minulosť = TPS“. Až vlani na jeseň sa konečne verejne začalo hovoriť o deficite (honosné slovo pre dlh), ktorý (najmä) vďaka ÚRSO v systéme pre RDS vzniká. Nesmelé zmienky z toho času boli okolo 200 mol. €.

Dnes už sa oficiálne píše o ďaleko väčšej čiastke: “Existujúce pohľadávky prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav z titulu súčasného deficitu systému ale podľa MH SR dosahujú až sumu približne 373 miliónov eur.” ako uviedol server energia.sk.

V článku s názvom “Vieme, aké zmeny zvažuje MH SR v systéme podpory OZE” píšu o zatiaľ neúplných a neoficiálnych návrhoch zo strany MH SR na zmenu zákona o podpore OZE. Zatiaľ to vyzerá, že sa zmení administratíva vyplácania dopltku a výkupu elektriny na straty, ale pre súčasné OZE by to nemalo mať ekonomické dopady: “Podmienky pre existujúcich výrobcov elektriny z OZE a KVET sa majú v zásade zachovať. Výkup s pôvodnou dobou podpory (na 15 rokov od uvedenia do prevádzky) však už bude zabezpečovať nový subjekt – povinný výkupca a doplatok má vyplácať zúčtovateľ podpory. Zodpovednosť za odchýlku budú môcť previesť na určený subjekt zúčtovania.” uviedol server energia.sk.

Záver

V porovnaní s Českou republikou sú na tom naši výrobcovia elektriny z OZE lepši, trochu stabilnejšie. Nová legislatíva by im nemala siahnúť na ekonomiku a mali by byť naďalej schopní si plniť svoje záväzky voči bankám. Či to skutočne bude tak budme samozrejme viacerí sledovať a kontrolovať. Či už tu alebo na stránkach dvoch najaktívnejších združení okolo OZE: SAPI a KUVOZE.

Aj preto je potreba kontrola, lebo sa celkom verejne hovorí o tom, že vraj G-komponent a strata podpory boli dohodnuté nástroje ako deficit TPS u RDS znížiť. Ak to aj bola pravda (čo už dnes ťažko potvrdiť či vyvrátiť), tak vďaka ostražitosti a tlaku (najmä) SAPI sa tento nástroj nestupňoval a nakoniec sa problém deficitu začal pretriasať verejne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.