Ako sa menili preferencie pre fotovoltiku a OZE na Slovensku – viac emócií ako zdravého rozumu

Za “normálnych” okolností by obnoviteľné zdroje energie mali “každému” človeku vyhovovať. Veď sa pravidelne obnovujú a sú stále k dispozícii. Niektoré (Slnko, vietor a voda) sú dokonca zdarma, iné zasa vedia priniesť zamestnanosť tak kde je to inak problém (bioplynky a agrárna produkcia) alebo spracovať to čo už by inak bolo považované za opad (bioplynky a BRKO – biologicky rozložiteľný komunálny odpad). Bohužiaľ nežijeme v ideálnom … Continue reading Ako sa menili preferencie pre fotovoltiku a OZE na Slovensku – viac emócií ako zdravého rozumu