Ceny elektriny na straty 2017 a ostatných taríf pre OZE

Nakoľko je čas na vypĺňanie návrhov zmlúv na krytie strát na ďalší rok (min. na SSE-D) tak sa vám bude určite hodiť údaj ceny elektriny na straty. Z webu ÚRSO som ho vydoloval a tu je. CE2017 = 26,9339 €/MWh – cena elektriny na straty – aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav. Možné nájsť v kapitolách “Ostatné hodnoty … Continue reading Ceny elektriny na straty 2017 a ostatných taríf pre OZE