Pripomienky k neústavnému návrhu novely vyhlášky ÚRSO

Ako sme vás informovali, tak energetiku čaká komplexná zmena legislatívy. Väčšina plánov sa týka Ministerstva hospodárstva a budúceho roku. Začíname však novelo vyhlášky ÚRSO, ktorá je na pripomienkovaní do 30. 11. 2016. Aby sme začali hneď zostra, tak tento návrh je protiústavný. Je ho možné pripomienkovať na portáli legislatívnych návrhov. Ja ako verejnosť ho môžem pripomienkovať len ako obyčajné, avšak všetky pripomienky sú závažné. Hneď … Continue reading Pripomienky k neústavnému návrhu novely vyhlášky ÚRSO