TS: “Prevratný” seminár SAPI

Na seminári SAPI vystúpia zástupcovia ÚRSO, SIEA aj distribučných spoločností O aktuálnych otázkach, problémoch a trendoch vo fotovoltike sa bude hovoriť na 6. výročného semináru SAPI s názvom FOTOVOLTIKA A OZE V ROKU 2017. Aktuálny ročník bude prelomový hneď v niekoľkých rovinách. V prvom bloku semináru vystúpia zástupcovia SIEA (Kvetoslava Šoltésová a Michal Ilovič), aby ponúkli pohľad organizácie, ktorá zastrešuje intenzívne diskutovaný program Zelená domácnostiam. Pohľad výrobcov a inštalatérov ponúkne za SAPI Róbert … Continue reading TS: “Prevratný” seminár SAPI