Konferencia ERRA: regulátori o budúcnosti energetiky

V dňoch 17. a 18. októbra sa v Bratislave stretli zástupcovia energetických regulačných orgánov a energetici na 15. výročnej konferencii ERRA – Energy Regulators Regional Association (Asociácia regionálnych energetických regulátorov). Bolo to už 15. konferencia o investíciách a regulácii v energetike a vytvára platformu pre stretnutie veľkého počtu odborníkov z oblasti energetiky a poskytuje im komplexný prehľad o rýchlo sa vyvíjajúcom sektore energetiky. Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a pod … Continue reading Konferencia ERRA: regulátori o budúcnosti energetiky