Už o týždeň: enef 2016

Znižovanie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie sa podľa energetických odborníkov stanú pre ľudstvo v budúcnosti jedinými možnými spôsobmi získavania foriem energie. Obavy o energetické zabezpečenie budúceho života na Zemi sa však nemusíme báť, lebo Slnko za jednu hodinu ožiari zemský povrch desaťtisícnásobne vyšším množstvom energie, ako dokáže ľudská civilizácia spotrebovať za jeden rok. K zvyšovaniu využitia ostatných druhov energetických zdrojov núti ľudstvo najmä … Continue reading Už o týždeň: enef 2016