SAPI: Nová vyhláška regulátora zohľadnila rozhodnutie Ústavného súdu v kauze G-komponent

Spor v kauze G-komponentu sa mal ukončiť doručením rozhodnutia ústavného súdu s odôvodnením obom zúčastneným stranám. Toto rozhodnutie bolo doručené dňa 28.9.2016, teda viac než 3 mesiace po vyhlásení rozsudku. Distribučné spoločnosti ale podľa členov SAPI posielajú výrobcom elektriny faktúry aj naďalej. Kto má a kto nemusí platiť G-komponent podľa aktuálne platnej legislatívy, vysvetľuje advokát Pavol Poláček. Ústavný súd vo svojom rozhodnutí v kauze G-komponent vyčítal Úradu pre … Continue reading SAPI: Nová vyhláška regulátora zohľadnila rozhodnutie Ústavného súdu v kauze G-komponent