Úvaha: Regulácia, štatistika, OZE a zlyhanie

Regulačný úrad zverejnil svoju výročnú správu o činnosti za rok 2015, v pondelok ku nej zasadal Výbor pre hospodárske záležitosti NR SR (skrátene “hospodársky výbor”). K správe tento rok hospodársky výbor  neprijal uznesenie. Aj preto, že k nej mali poslanci pripomienky. Jeden z pripomienkujúcich bol poslanec Karol Galek, a tým, že som mu pripravoval časť podkladov sa ma to viac dotýka. Energie-portal.sk k téme zverejnil dva články … Continue reading Úvaha: Regulácia, štatistika, OZE a zlyhanie