Konferencia “enef” už po dvanásty krát

Energetická efektívnosť sa v odborných kruhoch skloňuje už dávno. V posledných rokoch však jej význam dostáva širší rozmer a okrem ekonomického nádychu je viac a viac dôležitý environmentálny pohľad a otázka odkiaľ a aké zdroje energie použiť. enef 2016 – S energiou rozumne a efektívne Medzinárodná konferencia “enef” je zameraná prierezovo na problematiku energetickej efektívnosti. Počas svojej vyše dvadsaťročnej histórie získala pevné miesto na slovenskom trhu energetických … Continue reading Konferencia “enef” už po dvanásty krát