TS: Hľadáme lídrov pre inovácie v Európe

Tlačová správa: Do 1. kola výzvy pre partnerstvo s platformou KIC InnoEnergy sa dá prihlásiť do 12. augusta KIC InnoEnergy: Hľadáme lídrov pre inovácie v Európe KIC InnoEnergy, inovačná platforma pre udržateľnú energiu pre Európu, hľadá partnerov na Slovensku. Univerzity, start-upy, podnikateľské inkubátory, ale aj existujúce firmy z oblasti energetiky sa môžu prihlásiť do 12. augusta 2016. Úspešní uchádzači sa stanú súčasťou platformy KIC InnoEnergy, a získajú tak … Continue reading TS: Hľadáme lídrov pre inovácie v Európe